HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

EU behöver en rejäl bromskloss för att fungera!
 

1. EU-parlamentsval
2. Rösta på frihetens banerförare i EU-valet
3. De olika partigrupperna inom EU
4. Inventering 8 - Hernando de Soto
5. Vänsterns nya vägar efter kommunismens fall
6. Trovärdig rapportering om situationen i Irak
7. Det nödvändiga kriget i Vietnam
8. Hur hade Europa sett ut om USA hade varit som Europa?
9. Kvinnlig motkraft i den muslimska världens stelbenta hierarkisamhälle
10. Borgerlig planhalva saknas i svensk politik
11. Alzheimerspatienter - ett exempel på statens misslyckande
12. Recensioner

1. EU-parlamentsval

För att underlätta för borgerligt sinnade väljare att finna rätt parti och kandidat har jag skrivit ihop en valguide inför EU-parlamentsvalet.

Till en början hade jag tänkt göra valet enkelt för mig genom att välja någon av de partier som tydligt tog avstånd från övergångsregler inför utvidgningen österut men då Centerpartiet gjorde bort sig så totalt efter Tumba-målet vill jag inte slänga min röst på det partiet. Därmed var det bara Kristdemokraterna kvar. Men då Moderaterna erbjuder en mycket mer frihetlig politik, ex. angående alkoholpolitiken, än Kristdemokraterna var det svårt att erbjuda Kristdemokraterna min röst. Som tur är hittade jag Christofer Fjellner som står på fjärde plats på Moderatlistan. Fjellner kritiserade nämligen de sina när Moderaterna ställde sig på fel sida i frihetskampen. (Kan någon förstå hur Måndagsrörelsens ledare Gunnar Hökmark kunde vara så ryggradslös?).

Fjellner visar således på civilkurage och ryggrad. Sällsynt inom politiken. Därför kommer Fjellner att få min röst. De kristdemokratiska kandidaterna verkar alltför trötta för att vända den negativa utvecklingen inom EU.

Läs här!

2. Rösta på frihetens banerförare i EU-valet

Här slipper man rökförbud, godispipeförbud, alkoholförmynderi och annat diverse förmynderi. Befria människan från statens ok samt från klåfingriga politiker!

Läs vad Fjellner står för!

3. De olika partigrupperna inom EU

De som vill sätta sig in mer i de olika partigrupperna bör läsa denna artikel i Svensk tidskrift.

Kristdemokraterna och Moderaterna ingår i den kristdemokratiska och konservativa partigruppen EPP-ED. Centerpartiet och Folkpartiet ingår i den liberala gruppen ELDR. Socialdemokraterna i SPD. I artikeln framgår att dessa grupper samarbetar mycket inom vissa områden för att få en starkare maktposition inom EU, vilket de till viss del har lyckats med. Europaparlamentet har fått mer och mer att säga till om.

I artikeln framgår också att Moderaterna intar en mittenposition på en vänster-höger-skala inom deras partigrupp EPP-ED. Så de som har sett all propaganda om högerspöken, abortmotståndare och påvehögern i EPP-ED kan slappna av. Dessa grupperingar är marginella. Till och med så pass marginella att Moderaterna röstar mer som Socialdemokraterna i EU-parlamentet än vad de röstar som de extremt högerkonservativa som främst representeras av brittiska torymedlemmar. De som försöker utmåla EPP-ED som en högersekt, som förresten är störst i EU-parlamentet, ägnar sig åt guilt by association. De extremt högerkonservativa får sällan som de vill i sin partigrupp.

Om du vill få hjälp inför valet med att bestämma vilken partigrupp du tycker är vettigast kan du testa dig här!

4. Inventering 8 - Hernando de Soto

Hernando de Soto

Hernando de Soto är ordförande för tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD). Han hyllas av vänstern för att han lyfter upp de fattiga ur fattigdomen och han hyllas av högern för att han för fram betydelsen av äganderätter. Hernando de Soto är en peruansk ekonom som kommit fram till att äganderätter, institutioner samt tydliga spelregler är en oumbärlig grund för att skapa välfärd i fattiga U-länder.

Kanske kan Hernando de Soto ta oss ur den destruktiva stagnation som fattigdomsbekämpningen har hamnat i tack vare låsta ideologiska positioner. Om vänstern har förstått det nödvändiga med äganderätter så är det bara att gratulera, men å andra sidan, om de har det har vänstern övergett en viktig grund i sin ideologi vilket underminerar hela vänsterbygget. Välmenta nyliberaler kan också lära sig av Hernando de Soto att ett system med institutioner i ett land inte nödvändigtvis behöver fungera i andra länder. När ett land skapar institutioner och spelregler som är nödvändiga för att med framgång kunna införa kapitalism och marknadsekonomi måste politiker ta hänsyn till den praxis som vuxit fram genom människors sociala relationer. (Jämför med Hayeks resonemang). Institutionerna måste byggas nedifrån och inte uppifrån via sociala ingenjörer. Varje samhälle och kultur har sin attityd och anda som måste komma till uttryck i lagar och spelregler. Detta betyder givetvis inte att friheten för människor att skapa sina egna liv får hindras av totalitära islamofascister som anser att kulturen i deras länder kräver ett sådant förtryck.

5. Vänsterns nya vägar efter kommunismens fall

Militärhistorikern Victor David Hanson har i sin skarpsinniga artikel "The Wages of Appeasement - How Jimmy Carter and academic multiculturalists helped bring us Sept. 11." i Opinion Journal analyserat USA:s utrikespolitiska insatser i främst Irak. Om man vill få en mer nyanserad och omfattande förståelse av det som sker i vår omvärld där händelser och konflikter sätts in i ett större sammanhang än något enstaka felsteg är detta mycket läsbart. George Bush har gjort något fantastiskt, han har befriat Afghanistan och Irak från två av världens mest fruktansvärda regimer och allt etablissemanget i Europa kan ägna sin tid åt är att gnälla över alla misstag som USA har gjort. Det är svårt att införa demokrati och fred i länder där det inte finns något spår av demokratisk tradition. Det blir inte lättare av att Europa ständigt sätter käppar i hjulen för framsteg i Irak.

USA har begått sina misstag och de gör sitt bästa för att rätta till dem. Men vad gör Europa? Hyllar primitiva kulturer och sätter käppar i hjulen för en bättre värld. Rosseau lever kvar i våra europeiska hjärtan. Den nobla vilden står över det civiliserade. Relativismen är extrem. Några bilder av amerikanska soldater som torterar irakier (utan något sammanhang) är värre än det Saddam Hussein utsatte sin befolkning för. Lite proportionalitet om man får be. Vad hände med de bilder som visar hur en amerikansk soldat - Nick Berg - halshöggs av fundamentala islamofascister? Varför drar man inga slutsatser av det?

Victor David Hanson beskriver också vänsterns utveckling sedan Sovjetunionens fall då de reala alternativen en gång för alla föll samman som korthus. Vänstern har därför sökt sig till andra närliggande ismer såsom postmodernismens flumtänkande, multikultirelativism och feminism mm.

"If Marx receded from economics departments, his spirit re-emerged among our intelligentsia in the novel guises of poststructuralism, new historicism, multiculturalism and all the other dogmas whose fundamental tenet was that white male capitalists had systematically oppressed women, minorities and Third World people in countless insidious ways. The font of that collective oppression, both at home and abroad, was the rich, corporate, Republican and white United States. "

Läs artikeln här!

6. Trovärdig rapportering om situationen i Irak

Om du vill ha mer trovärdig rapportering om demokratiprocessen i Irak föreslår jag primärkällor istället för de vänstervridna reportage som produceras av vår medieelit. Problemen existerar i återuppbyggandet av Irak, men mycket få irakier tycker att USA är sämre än Hussein. De irakier som anser att USA bör lämna landet är också rätt så få. USA är befriarna. Länge leve informationsteknologin som gjort detta informationsutbyte möjligt.

Följ denna blog som drivs av tre bröder i Irak för att få reda på hur det verkligen ser ut i Irak: Irakisk blog!

För er som enbart vill läsa på svenska kan följa utvecklingen i Irak på Dick Erixons blog!

7. Det nödvändiga kriget i Vietnam

Ulf Nilsson har i en artikel på Smedjan recenserat boken "Det nödvändiga kriget i Vietnam" skriven av Michael Lind. Slutsatsen är att Vietnamkriget var ett militärt nederlag och inget annat. Man borde ha använt en annan taktik än att fokusera på flygbombning.

Men politiskt var det nödvändigt att försvara de frihetliga värdena mot kommunismens mörkermän. Det gav också spin-off-effekter på länder som Singapore, Malaysia, Thailand och Hongkong som valde kapitalism och marknadsekonomi. Om inte USA hade bjudit på motstånd hade denna utveckling blivit svår. Nu är ju detta en kontraproduktiv historiebeskrivning och ingen kan bevisa en sådan tes, men mycket tyder ändock på att detta är korrekt.

Läs mer här!

8. Hur hade Europa sett ut om USA hade varit som Europa?

Som motkraft till all antiamerikanism kan det vara bra att repetera historiens gång. Hur hade Europa, som idag avskyr allt som är USA, sett ut om USA agerat som Europa gör?

Här har du svaret!

9. Kvinnlig motkraft i den muslimska världens stelbenta hierarkisamhälle

De som ändå inte tror att USA bär frihetens banér bör läsa denna artikel som tydligt visar hur mycket friare kvinnor har blivit. De har till och med börjat protestera offentligt. I Irak kräver många kvinnor att den irakiska konstitutionen ska vara sekulär, dvs. att stat och religion ska vara åtskilda. Jag kan inte annat än dela den uppfattningen. Men det kan vara svårt att genomföra i praktiken när folket är så inpräntat i detta kulturella tänkande. Förändringar som dessa måste komma successivt. Tyvärr har många av dessa kvinnor tagit till sig ordet feminism och därmed gått på myten om att feminism är lika med jämställdhet. Men vad gör det, när en stark kvinnlig motkraft behövs i dessa länder? Man kan kalla det vad man vill, men man tar en stor risk på lång sikt när man går de västerländska feministerna till mötes genom att godkänna deras begrepp på "jämställdhet".

Dessa kvinnor är förtryckta! Feminister i I-länder söker enbart offerstatus för att slippa ta eget ansvar.

Läs mer här!

10. Borgerlig planhalva saknas i svensk politik

Dick Erixon har skrivit en intressant artikel på Smedjan om värdebaserade argument för låga skatter och en mindre stat. Problemet med Erixons resonemang är dock att han betraktar Moderaternas nya skattepolitik som klok och strategiskt riktigt. Jag anser att politiker inte ska utgå från och följa folkets åsikter utan politikers uppgifter är att stå rakryggade för sin politik och söka mandat för denna politik. Ledaren i senaste numret (nr.2) av "Blått", (MUF:s medlemstidning) tas just denna kritik av Moderaternas nya skattepolitik upp. Där får man klart för sig hur ohederligt det är att anpassa sig efter folkets nuvarande åsikter för att få mandat att förändra samhället. Men då man inte gått ut med radikala reformförslag har man ju inga mandat att förändra. Om man ändå genomför det Moderaterna innerst inne vill göra, men som de inte vågar säga, har de lurat folket. Ett sådant parti vill inte jag rösta på. Vill du? Det om något är väl omoraliskt om man nu ska tala om värdebaserad liberalism, eller det jag kallar för liberalkonservatism.

Men trots detta har Erixon många poänger i sitt resonemang att borgerligheten saknar grundläggande värden som är rotade eller kan rotas hos vanliga människor. Det räcker inte med argument som är rationella, man måste även erbjuda argument som tilltalar hjärtat. Varför bör vi sänka skatterna? Att öka tillväxten i samhällsekonomin är bara en av många svar. Tyvärr är detta svar överordnat allt annat i dagens debatt. Tillväxt är väldigt viktigt, inget snack om den saken, men sänkta skatter måste legitimeras med något mer. Man måste befria människor och ge människor möjligheter att förbättra sina liv. Det är attityden "någon-annan-ismen" som är så farlig i vårt samhälle, det är den som är roten till mycket ont. (Jantelagen, feminismen, kollektivismen är ytterligare exempel på samhällets onda rötter.)

Erixon anser också att definitionen av demokrati bör diskuteras mer. Varför måste demokrati vara samma sak som staten? Varför ser socialliberaler enbart individen och staten och inget däremellan? Det är här som Centerpartiet kan fylla en lucka i svensk samhällsdebatt med sina federalistiska principer där makten byggs upp nedifrån och inte tvärtom. Federalismen ger också ett större utrymme för det civila samhället vilket är en viktig del för att förbättra de problem som vi har med stress och sjukskrivningar mm. Tyvärr vågar inte Centerpartiet ta hela steget ut och kräva de sänkta skatter och den minimerade staten som krävs för att skapa ett samhälle med grundtrygghet där individer har friheten att skapa sina egna liv.

Detta resonemang påminner mig om en debatt i tv där ordförandena i ungdomsförbunden diskuterade framtiden. Där syntes en tydlig förståelse mellan CUF:s representant Fredrick Federley och MUF:s Christofer Fjellner. De har samma engagemang för frihet, en mindre stat, ett levande civilt samhälle samt en mer moralbaserad borgerlighet.

Borgerligheten behöver skapa en egen hemmaplan och detta skapar man inte genom att placera sig på den socialdemokratiska spelplanen. Visionärer måste gå före och våga plädera för de värden som de står för. Att skapa en borgerlig arena är ett långsiktigt arbete och är mycket viktigare än att vinna nästkommande val genom att lura väljarna. Det räcker inte att bara vinna val, man måste också erbjuda ett långsiktigt alternativ till den vision eller stora berättelse som socialdemokratin erbjuder, eller rättare sagt har erbjudit. Socialdemokraterna lever nämligen på gamla meriter och borde därför vara så pass korrumperade och försvagade att en starkare borgerlighet med en tydlig vision skulle kunna vända samhällsutvecklingen.

Läs mer här!

Och här!

11. Alzheimerspatienter - ett exempel på statens misslyckande

I senaste numret av Alzheimerförbundets medlemstidning "Alzheimertidningen" har jag skrivit en minneskrönika om min morfar och mormor som båda två insjuknade i demens som enligt min vetskap betyder själlös. Är denna definition av sjukdomen demens förklaringen till den prioritering som vår stat och vårt samhälle har gjort?

I Sverige sysslar staten, landstingen och kommunerna med omfattande verksamheter. De tar från alla och ger till alla. Men de grupper som inte har någon stark röst brukar drunkna i det stora havet av särintressen. En sådan grupp är Alzheimerspatienter som utgör ungefär 100 000 människor. Enligt Alzheimerföreningen får enbart två av tio tillgång till de godkända bromsmediciner som finns idag. Inte nog med det! Det finns också stora regionala skillnader. Sämst behandling får Alzheimerspatienter i Stockholm och bäst vård ges i Norrbotten. Det behövs en ny samhällsordning där staten fokuserar på de grupper som inte är starka nog att kräva sina grundläggande rättigheter. Det behövs en grundtrygghet i Sverige där ingen människa faller genom maskorna. Idag saknas den grundtryggheten. De grupper som skriker mest och högst får mest av staten.

Stöd kampen mot Alzheimer: Alzheimerföreningen och Demensförbundet

Läs mer om den bristande grundtryggheten för Alzheimerspatienter: Glömska.nu

Läs om den sjukdom som den store presidenten Ronald Reagan råkade ut för: The Reagan Institute

12. Recensioner

Jag har börjat skriva recensioner på "Boksidan.tk"

Här har ni min presentationssida

Här följer mina recensioner som jag har skrivit hittills:

Urkällan - Ayn Rand

"Människor har fått lära sig att deras första angelägenhet är att lindra andras lidande. Men lidande är en sjukdom. Om man skulle råka på det försöker man ge lindring och hjälp. Att göra det till det högsta kriteriet på dygd är att göra lidandet till det viktigaste i livet. Då måste människor vilja se andra lida - för att kunna vara dygdiga. Så är altruismen beskaffad." (833).

Antifeministiska manifestet - Kalle Strokirk

"Hur kan männen i Sverige tillåta att det är just deras bröder och inte kvinnorna som till absolut övervägande del i vissa fall tvingas att sova i portuppgångar? Hur har dessa olycksbröder hamnat där medan det kryllar av välmående kvinnor på Östermalm. Vad är det för ett jävla nätverk som är så grovmaskigt så att dess medlemmar kan trilla ur på detta vis? Ett sådant nätverk skulle inte jag vilja vara med i. Det verkar ju nästan som skattesystemet som man bara får betala till men allt mindre får någon nytta av. Är det kanske för att feministernas heroiska kamp fått patriarkatet att börja rämna? Den enes död den andres bröd? Fast män har ju farit illa i alla tider. Det skulle i så fall betyda att patriarkatet började rämna för länge sedan. Långt före feminismen var uppfunnen. Kanske har det rent av aldrig funnits." (s. 43-44)

Inferno - Strindberg

"Ödmjuka sig inför Gud, alltså? Men det är en skymf mot den Högste att neddraga honom till att vara en plantageägare, som härskar över slavar!" (s. 131)

Rebell med frusna fötter - Johanna Nilsson

"- Vem köper makten av regeringen?
Det blev knäpptyst i aulan. Inte ens de ständigt viskande på första raden eller Kristian - som brukade prassla medvetet högljutt med Financial Times för att visa att han hade stenkoll på allt och inte behövde lyssna på föreläsaren ifråga, ens om det, som i detta fall, var en politisk höjdare - gav ifrån sig något ljud. (...)
- Jag tror inte att jag uppfattade frågan, sa näringsminister Reine Bäck."
(s. 1)

Lycklig hora - Maria Küchen

"Horor är horor. De lever inte som vi andra och liknar oss inte. Eller? Vem är egentligen hora, vem har sålt mest av sig själv?" (baksidestext)

Det hände i vår tid - antologi

En fin beskrivning av en tid som varit.

Landet lagom - Gösta Tibblin

"Viking är en individualist som, när husläkeriet infördes, lämnade landstinget och blev privat husläkare. Det var då eländet började.
Landstinget i Mittlänet beslutade att bara landstingsanställda husläkare skulle få finnas. I länet fanns tre läkare som var lika modiga som Örn (Viking) och önskade etablera sig som fria företagare." (s. 13)

Ett bondeår - Inge Hwit

"Det är sällsamt med klöverfröet också liksom med alla andra friska frön, stora som små. Kan någon egentligen förklara vad som sker, när fröet lagts i jorden. Groningsprocessen är och förblir ett skapelseunder som övergår allt mänskligt förstånd." (s. 47)

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|