HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

EU-parlamentsvalet - att rösta eller inte rösta, det är frågan!
 

1. EU-parlamentsvalet - att rösta eller inte rösta, det är frågan!
2. Kryssa för Christofer Fjellner
3. Hökmark även han frihetens fanbärare
4. Anna Ibrisagic erfarenheter och kompetens är viktigt för EU:s fredssträvan
5. Fredrick Federley - Centerpartiets moderna ideolog
6. Centerpartiet attackerar Socialdemokraternas handlingsförlamning
7. Avveckla jordbrukspolitiken inom tre år
8. Kristdemokraternas förmynderipolitik
9. Folkpartiets feministiska slagsida
10. Rösta på Junilistan om du är EU-kritisk!
11. EU:s konstitution
12. Valtest
13. Partiernas och kandidaternas trovärdighet
14. Postanställda har missuppfattat sin roll
15. Ronald Reagan - En förebild för EU-bygget

1. EU-parlamentsvalet - att rösta eller inte rösta, det är frågan!

Valet till EU-parlamentet har inte intresserat särskilt många eftersom politiker och andra makthavare har varit dåliga på att föra en saklig diskussion om svenskt EU-medlemskap. Många känner sig lurade och lever kvar i ja-nej tänkandet från 1994. Nu är det dock så att vi är medlemmar och EU-parlamentet har fått mer och mer makt i EU. Därför är din röst viktig!

Själv kommer jag att rösta på en kandidat som uppfyller tre kriterier. Det första kriteriet är att kandidaten har en vision om hur EU ska se ut. För att kunna måla upp en vision är det viktigt att EU blir smalare och vassare. Det andra kriteriet är att kandidaten har en sund och skeptisk inställning till vad politiker ska bestämma om. Det tredje kriteriet är att kandidaten bevisar sin tro på Europatanken genom att tydligt ta avstånd från förslaget om övergångsregler. De som röstade för det förslaget i riksdagen och som pläderade för förslaget tror helt enkelt inte på Europatanken.

Detta är mitt förslag på hur man ska finna en bra kandidat att rösta på till EU-parlamentet.

Länktips:
Europafokus!

Nytt i Europa!

2. Kryssa för Christofer Fjellner

Min stora favorit är Christofer Fjellner som förstår att EU bör vara smalare och vassare. Det som Centerpartiet så skickligt och insiktsfullt har döpt sin EU-politik till. Tyvärr lever inte Centerpartiet upp till förväntningarna eftersom de är otydliga och inte tillräckligt hårda mot byråkrati, centralisering till Bryssel, regleringar samt avskaffandet av jordbrukspolitiken. Fjellner ger oss allt detta och lite till.

Läs mer om Fjellner här!

3. Hökmark även han frihetens fanbärare

Hökmark har som jag tidigare nämnt betett sig lite suspekt. Innan hans kandidatur var han rätt så lam i kritiken mot EU. Han föll in i kören av hyllandet av EU. Fjellner var före sin tid och kritiserade till och med sina egna partikamrater. Men när Junilistan hotade att ta mandat från etablerade partier vaknade Hökmark till och började kritisera det som han som moderat borde ha kritiserat tidigare. Men alla gör sina misstag och den som känner till Hökmark vet att han har många bra meriter. Det främsta är hans arbete att befria Baltikum från Sovjets herravälde. Olof Palme och hans kumpaner tyckte att det handlade om "att måla djävulsbilder" och att ägna sig åt "antikommunistisk verksamhet.". Sådant sysslar inte en riktig socialdemokrat med. Kom ihåg detta faktum när du ska ta ställning i valet. Rösta på en frihetens röst, även om den förvanskats något tack vare Hökmarks ljumma resonemang när det gällde övergångsregler.

Min rekommendation är att rösta på Moderaterna, acceptera Hökmark, men kryssa för Fjellner.

Läs mer om Hökmark här!

4. Anna Ibrisagic erfarenheter och kompetens är viktigt för EU:s fredssträvan

Moderaten Anna Ibrisagic som i varje nummer av SSR-tidningen skriver en tänkvärd krönika ställer upp som tredjenamn på Moderaternas lista i EU-valet. Hon har invandrat från Bosnien och har en stor förståelse för EU:s vision om fredsskapande.

Hon har dessutom en stor förståelse för individens frihet och irriterar sig över att många svenskar (och invandrare) drar alla invandrare över en kam. Invandrare är individer precis som svenskar. Hon har också förstått att feminismen är ett farligt samhällsfenomen och har i enkät som Kalle Strokirk utformat och skickat ut till så gott som alla borgerliga politiker svarat rätt (enligt mina värderingar) på så gott som varje fråga. Den som vill markera mot feminismens kollektivism kan med fördel kryssa för Anna Ibrisagic. Fjellner är också bra på att se faran med feminismen så det är ett tufft val att välja däremellan.

Läs mer om Ibrisagic här!

5. Fredrick Federley - Centerpartiets moderna ideolog

Fredrick Federley är mer än värd min röst. Tyvärr kan jag av principskäl inte rösta på Centerpartiet då de gjorde bort sig så pass mycket efter Tumbamålet. Sådant kan jag bara inte acceptera. Läs mer här! Och här!

Centerpartiet har förstått poängen med EU samt förstått att EU måste begränsas till det viktigaste och lämna de små frågorna därhän. Federalismens principer bör tillämpas även på EU-nivå. Den lägre nivån ska hela tiden bestämma vad den högre ska bestämma om. Folkpartiet tror sig vara federalister men är inget annat är centralister. Detta syns tydligt om man läser deras valprogram. De vill att EU ska ägna sig åt kostnadsdrivande samtal om jämställdhet och sysselsättningspolitik mm. så att länderna kan "utbyta" erfarenheter och "samordna". Det tydligaste exemplet på Folkpartiets konstiga syn på federalismen är att de vill ge EU-kommissionen mer makt. EU-kommissionen? Den minst demokratiska institutionen i EU! Den institution som inte får ta några hänsyn till de olika nationerna! Detta är Folkpartiets vision av EU. Homogenisering! Så om man vill ha ett federalistiskt samhälle ska man absolut rösta på Centerpartiet och inte på Folkpartiet.

Kristdemokraterna och Moderaterna vill stärka ministerrådet för att stärka medlemsländernas kontroll över EU. De vill också öka EU-parlamentets röst för att öka den demokratiska legitimiteten. Detta är den rätta vägen. Kristdemokraterna och Moderaterna tenderar dock att prioritera ministerrådet framför det demokratiska EU-parlamentet. I den frågan erbjuder Centerpartiet det bästa svaret. Ministerrådet är ju inte särskilt demokratiskt eftersom inget parti ber om ett mandat om EU-politiken inför ett nationellt val.

Om man väljer Centerpartiet rekommenderar jag absolut Fredrick Federley som verkligen har förstått federalismens principer. Det som oroar mig är att det för många Centerpartister bara är ord. De talar om ett "smalare men vassare EU" men vill ändå att EU ska detaljreglera genom porrförbud mm. De vill också ha en ineffektiv jordbrukspolitik som håller bönder kvar i ett bidragsberoende samtidigt som U-länders ekonomier raseras totalt.

Läs mer om Federley här!

Läs mer om federalismen här!

En moderat som förstått principen, men som kallar den för subsidiaritetsprincipen (en av KD:s pelare) är moderaten Pia Kinhult!
Hon anser till och med att de svenska länen ska få mer självständighet (särskilt Skånes län).

6. Centerpartiet attackerar Socialdemokraternas handlingsförlamning

Centerpartiet har börjat vässa klorna något och vågar rikta udden mot det parti som förtjänar ett rejält stick. Socialdemokraterna är passiva, handlingsförlamade och skiter fullständigt i EU-valet. Människor är inte så korkade att de betraktar EU-valet som viktiga när kandidaterna i partierna inte betraktar det som viktigt. Socialdemokraterna saknar totalt visioner och har varit urusla på att föra en diskussion om EU och Sveriges roll i EU. Centerpartiet attackerar Socialdemokraterna hårt för att de försöker göra valet till ett fiktivt vänster-höger val där de försöker mobilisera socialdemokratiska väljare genom att lura dem (och hur ovanligt är det om jag får fråga?). Det tråkiga med Centerpartiets rapport är att de håller sig kvar vid den improduktiva och omöjliga synen på Centerpartiet som ett mittenalternativ. Mitten är lika med viljelös! Centerpartiet är ett borgerligt parti och ska vara stolt över högeralternativet. Högern är en stor del av lösningen på Sveriges problem. Tyvärr har Centerpartiet gått på Socialdemokraternas myter om det farliga högerspöket.

Läs Centerpartiets rapport här!

Ladda ned rapporten här!

7. Avveckla jordbrukspolitiken inom tre år

Den politiske vilden som fick ett riksdagsmandat via Folkpartiets lista har skrivit den bästa rapporten som skrivits inför EU-valet. Mauricio Rojas vill lägga ned jordbrukspolitiken inom tre år. Karl-Erik Olsson som suttit i EU-parlamentet för Centerpartiet i tio år slog bakut och försvarade den ineffektiva och sjuka politiken genom att påstå att Folkpartiet är dåligt insatta i frågan. Det må så vara att Folkpartiet är det, Folkpartiet förstår enbart SIFO:s undersökningar till fullo, men Mauricio Rojas kan knappast beskyllas för att vara dåligt insatt. Han har erbjudit ett tydligt alternativ till dagens politik, till skillnad från alla andra som enbart hänvisar till någon luddig formulering om "reformering av jordbrukspolitiken". Rojas har också visat empati med de bönder som kommer att förlora mycket på grund av bidragsförluster och markprissänkningar. Han erbjuder ett övergångsstöd för att underlätta omställningen.

Den som har läst Rojas rapport inser att EU:s jordbrukspolitik inte bara är orättvis mot U-länder och dess befolkning. Den är även orättvis mot EU:s befolkning. Inte bara för att människor i EU först får betala höga skatter för att finansiera utgiftskalaset och sedan betala höga konsumentpriser utan någon egentlig värdeökning på själva produkten. Utan EU:s jordbrukspolitik gynnar främst storbönder och storföretag och inte småbönder i Norrland som man oftast får intrycket av.

Många skräms av propagandan att alla svenska bönder kommer att behöva lägga ned sina jordbruk om EU:s jordbrukspolitik läggs ned. Men faktum är ju att storbönder får fördelar gentemot småbönder och därmed har storbönder en snedvriden konkurrensfördel. Dessutom behöver inte svenska bönder bidrag för att överleva. Det första Sverige bör göra är att avskaffa den ryggsäck som Sveriges regering har påtvingat svenska bönder genom högre skatter, strängare miljölagstiftning och andra diverse regleringar. Låt svenska bönder klara sig själva och låt de ta ut det pris de vill utan några politiska ingrepp. Vill folk köpa billig mat från Tyskland, låt då folk göra det. Det betyder i demokratisk ordning att folk inte vill ha svenska bönder och öppna landskap och då får vi acceptera det, precis som vi får acceptera att svenska väljare röstar på Socialdemokraterna val efter val oavsett hur mycket fiasko partiet gör. Låt folket ta ansvar för sina egna livsval!

Läs rapporten här!

8. Kristdemokraternas förmynderipolitik

Länge var Kristdemokraterna ett alternativ, men efter att ha tagit del av deras förmynderipolitik finns det inte mycket sympatier över. Hos Kristdemokraterna gäller det att begränsa individens frihet så mycket som möjligt bara för att vissa idioter inte kan hantera alkoholen. De vill höja skatterna i hela EU till Sveriges nivå samt införa de införselregler som gällde innan vi gick med i EU. Reaktionärerna har vaknat!

Sänk skatten i stället och låt folk köpa riktig sprit för sina surt förvärvade penningar. Staten får inte in några skatteintäkter för smuggelsprit och hembränning. Kristdemokraterna kan ju drömma om att få hela EU att höja sina alkoholskatter till svensk nivå. Själv anser jag att länderna i EU ska komma överens om en miniminivå för alkoholskatten så att förutsättningarna är lika för alla.

Läs mer här!

Och här!

Gäller tyvärr även Centerpartiet!

9. Folkpartiets feministiska slagsida

Akta er för Folkpartiet! Det partiet har totalt övertagits av totalitära krafter av den enkla anledningen att partiet gör allt för att vända kappan efter vinden. Tror man att folk vill ha feminism (vilket Popova har visat att folket inte vill ha) väljer Folkpartiet att bli feminister, även om det innebär att man sätter liberalismen i pant.

Cecilia Malmström är för övrigt en bra kandidat men har inte ryggrad nog att ta avstånd från feminismens totalitära läror. Hon kallar sig nämligen feminist. Men det är inte hon som är farligast. Det är Maria Carlshamre som är den värsta potentaten. Hon vill göra om hela EU till ett feministbygge a´la Schyman. Varför rösta på kopiorna när det finns ett original. Välj Vänsterpartiet om du är feminist. Är du inte feminist välj då ett annat borgerligt parti.

Folkpartiet verkar förresten ha satt det här med förvärvspolitiker i system. De värvade Mauricio Rojas från Moderaterna, Marit Paulsen från Socialdemokraterna och nu Maria Carlshamre från DN. Undrar om det finns några övergångsbetalningar för dessa transaktioner.

Läs mer om Folkpartiet här!

Läs mer om Cecilia Malmström!

Läs mer om Maria Carlshamre!

10. Rösta på Junilistan om du är EU-kritisk!

Om du är EU-kritisk skippa då vänsterdårarna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt bakåtsträvarna och nationalisterna i Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Rösta på Junilistan istället. Där kan du till och med välja partifärg. Sätt de etablerade politikerna på plats, det behöver dem. Att rösta på Junilistan betyder mer än en blank röst som i praktiken betyder in blanco mandat för alla politiker att göra vad de vill. Att inte rösta är bättre än att rösta blankt i dagens valsystem, men det allra bästa är att rösta på Junilistan.

Läs mer om Junilistan!

Läs om Junilistans politik!

11. EU:s konstitution

Om du vill veta hur EU-fördraget ser ut kan du läsa det här!

Jag har tidigare skrivit en artikel om detta!

12. Valtest

Jag har testat mina värderingar på ett EU-valtest där det visar sig att jag står ELDR (liberalerna) närmast.

Så här rankade jag de politiska grupperingarna inom EU-parlamentet:

ELDR Liberaler
PES Socialister
GUE/NGL Vänster
EPP Höger
European greens de gröna
EDD demokrater
UEN Nationalister

Kan tyckas konstigt att jag rankar Socialister och vänster högre än EPP men det kan bero på att det finns en reaktionär och nationell falang som fått ett visst inflytande i vissa frågor. Det beror också på att testet inte ställer de viktiga frågorna såsom vad EU bör syssla med och vad EU ska ge fan i. Hade dessa frågor ställts hade EPP fått mer poäng. Dock får jag nog köpa att ELDR är den partigrupp som passar mig bäst. Tyvärr är de svenska partierna i denna partigrupp lite ryggradslösa, särskilt nu när Marit Paulsen inte är med längre.

Testa dig här!

13. Partiernas och kandidaternas trovärdighet

EU-valet är ett b-klassval. Det är ingen tvekan om saken. Om du tittar på vilka kandidater partierna har kan man inte komma fram till någon annan slutsats. Det är bleka och intetsägande kandidater som inte vet vad de vill (alltså mer än vanligt). De svenska partierna tycker inte att valet är viktigt, ändå vädjar partierna (för att få goodwill) till folket att gå och rösta. Hyckleri kallas det!

Junilistan har tagit fram en rapport där de visar hur konsekventa kandidaterna har varit i praktiken. Hur har Folkpartiet och Centerpartiet röstat i praktiken? Stämmer vallöftena överens med de verkliga omröstningarna? Nej, tyvärr. Partierna hycklar.

Läs mer om Junilistans kritik här!

Här följer en lista på hur partigrupperna har röstat i EU-parlamentet angående regleringar. Den första siffran visar hur stor andel partigrupperna har röstat emot av alla regleringsförslag. Den andra siffran visar hur stor andel partigrupperna har röstat för av alla regleringsförslag. När man ser på nettot av dessa två siffror får man följande rangordning:

1. EPP ............... 99 - 39 (höger)
2. ELDR ............ 79 - 41 (liberaler)
3. PSE ............... 44 - 37 (socialister)
4. TDI ............... 33 - 40 (oberoende)
5. UEN .............. 25 - 33 (nationalister)
6. EDD .............. 11 - 45 (demokrater)
7. G/EFA ............. 5 - 21 (de gröna)
8. NI .................... 0 - 33 (partilösa)
9. GUE/NGL ........ 0 - 51 (vänster)

Detta finns att utläsa i en Timbrorapport!

Ladda hem rapporten!

Läs mer om detta på Dick Erixons sida!

Jämför detta med de svenska partiernas valmanifest samt partigruppernas valmanifest.

ELDR:s valmanifest!

EPP:s valmanifest finns inte att tillgå. De har valt att inte bry sig av någon anledning.

En sak som kan vara bra att komma ihåg är att svenska partier över hela det politiska spektrat är mindre protektionistiska och mer frihandelsvänliga än sina syskonpartier i Europa. Moderaterna är mer frihandelsvänliga än EPP och Miljöpartiet är mer frihandelsvänliga än de gröna osv.

Om du vill läsa en sammanfattning av partiernas valmanifest kan ni läsa det här!

Vill ni läsa valmanifesten kan ni läsa dem här:

Centerpartiet!

Folkpartiet!

Kristdemokraterna!

Moderaterna!

14. Postanställda har missuppfattat sin roll

Postens uppgift är att dela ut post och inte agera åsiktspoliser. De ska dela ut posten och hålla käften eller välja ett annat jobb. Tyvärr verkar detta elementära tankesätt inte nått postens anställda som vägrar att dela ut Sverigedemokraternas valmaterial. Man häpnar! Vi lever väl i Sverige och inte i Sovjetunionen!

Läs mer här!

15. Ronald Reagan - En förebild för EU-bygget

När Europa håller på och bygga upp en union i Europa kan det vara bra att influeras av Ronald Reagans syn på samhällsbildning. Ett samhälle ska byggas upp nedifrån och inte uppifrån. Staten finns för folkets skull och inte tvärtom. Skatter hämmar tillväxten och friheten och bör sänkas radikalt. Totalitära fiender ska bemötas hårt och effektivt. Att kröka rygg och tycka synd om de stackars mullorna är ingen väg att skapa stabilitet i världen, tvärtom. Jämför gärna Carters ynkrygghet, naivitet och ambivalens med Reagans hårda och konsekventa linje.

Länge leve Reagan! Med tanke på Reagans bortgång vid 93 års ålder vill jag gärna dela med mig av några matnyttiga länkar till en av världens största ledare. En ledare som såg de stora dragen i politiken, som intuitivt förstod vad som var viktigt och som pratade på ett sätt som alla förstod.

David Boaz på Cato Institute minns Ronald Reagan!

The heritage foundation minns Ronald Reagan!

Washington Post beskriver Ronald Reagans fenomenala skattepolitik!

Time skriver om hur Ronald Reagan kunde se de stora linjerna i politiken och förstod vad som var viktigt och väsentligt!

The american dream - personifieras av Reagan. Han föddes i en fattig arbetarklassfamilj och arbetade sig uppåt ända till presidentposten!

En artikel i Smedjan om Reagans ekonomiska politik!

En samling länkar som Smedjan samlat ihop från omvärlden!

DN-ledare: Reagan trodde på idéer!

Nu hyllas Reagan som hjälte (DN)!

Jämför Jimmy Carters och Ronald Reagans politik!

Läs Reagans tal!

The Reagan Institute - Läs om den sjukdom som den store presidenten Ronald Reagan råkade ut för!

/Fredrik Runebert
|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|