HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Vi har mycket att lära av amerikansk konservatism!
 

1. Inventering 10 - Religion och frihet
2. Ny borgerlig samling
3. Rätten att bära vapen
4. Systembolaget - Socialdemokraternas förlängda arm
5. Rädda skåningarna
6. Normal - Legalisera Marijuana!
7. Skattesänkningar leder till ökad tillväxt
8. Politiska tester
9. Slaveriet - beviset för att vita män inte är världens största fiende
10. Nackdelar med könsneutralt försvar
11. Varför är hatmord värre än rånmord?

1. Inventering 10 - Religion och frihet

Acton Institute
Ett institut för religiös frihet där sambandet mellan religion och frihet undersöks. En väl fungerande marknad behöver moral och etik för att fungera friktionsfritt.

Foundation for Individual Rights in Education - FIRE
En amerikansk organisation som slår vakt om yttrandefrihet, individuella rättigheter, religiös frihet, rättsmedvetande, likhet inför lagen, processrättigheter och akademisk frihet.

The American Conservative
En amerikansk konservativ tidskrift som bland annat behandlar Irakfrågan och hatbrott.

Harpers Magazine
En amerikansk tidning som behandlar litteratur, kultur och politik. En intressant nyhet som publicerats är att det krävs en danslicens i London för att få strippa. Vad säger man?

2. Ny borgerlig samling

Vad håller på att hända med Centerpartiet? Federalism, mindre statsmakt, lägre skatter och mindre bidragsberoende! Är det allvarligt menat eller är det bara ord? Jag tror personligen att Centerpartiet håller på att gå tillbaka till sina gamla värderingar från Fälldin-eran där egenmakt, socialt ansvar och marknadsekonomi var ledorden. Maud Olofsson beskriver oss svenskar som små fågelungar som får allt serverat av den "goda" staten. Skattesänkningar och mindre bidrag är Centerpartiets nya principer. Borta är Olof Johanssons velighet och halvsocialism. Läs en sammanfattning om det nya men gamla Centerpartiet!

Jag besökte Almedalsveckan och kände den stora uppslutningen och engagemanget hos publiken när Maud Olofsson talade om en ny dröm för Sverige. En vision som ersätter den gamla materialistiska drömmen om folkhemmet. Det talet tände mig och gav mig hopp om en stark borgerlighet. När en av problembarnen i borgerligheten har skärpt sig är vi på god väg att få en stark borgerlighet. Om Centerpartiet lyckas få högre opinionssiffror på grund av det nya vägvalet kommer Folkpartiet att ta efter Centerpartiets strategi. På så sätt kommer borgerligheten att stå mycket mer enad än tidigare. Jöran Hägglund (kd) efterfrågar en gemensam plattform redan nu och inte bara några månader före nästkommande val. Måtte de andra partiledarna vara lika förståndiga. Maud Olofsson har tidigare varit inne på detta, så det borde väl inte vara några problem.

Jöran Hägglund har också sagt i Kristdemokraten nr. 29 att borgerligheten är mer enad än vad som tidigare varit fallet. Centerpartiet har blivit tydligare och Moderaterna har tonat ned de skattesänkningskrav som tidigare låg Moderaterna i fatet. Själv anser jag att Moderaterna har analyserat fel. De behövs som drivkraft som drar ut hela det politiska fältet höger ut. Precis som Centerpartiet har gått "back to Fälldin" bör Moderaterna gå "back to Bohman".

Men trots det verkar det finnas en verklig vilja att ta över regeringsmakten 2006. För en gångs skull är borgerligheten valbar, inte bara formellt, utan även praktiskt. Ser fram emot en spännande valrörelse 2006.

3. Rätten att bära vapen

De flesta ryggar tillbaka på kravet att människor ska få bära vapen. Man utgår från att mer vapen leder till mer våld och kriminalitet. Det man då glömmer är att vapen finns oavsett om staten har förbjudit innehav av vapen eller inte. Skillnaden mellan samhället som tillåter vapeninnehav och samhället som inte tillåter detsamma är att det sistnämnda samhället ger kriminella element mer makt. Vapen florerar i Sverige. Jag som följer lagen och enbart vill försvara mig själv får nöja mig med min begränsade muskelstyrka. Att tillåta mig att bära vapen skulle innebära att man jämnar ut oddsen. Jag ska ha obegränsad rätt att försvara mig själv.

Besök USA:s vapenlobbyorganisation NRA-ILA!

Läs också Thomas Sowells artikel "Vapen räddar liv".

4. Systembolaget - Socialdemokraternas förlängda arm

Enpartistaten Sverige blir värre och värre. Nu har systembolaget agerat socialdemokrat och systemkramare och attackerat nyliberalismen. Att det skulle ligga i ett statligt företags befogenhet att attackera en viss ideologi är absurt. Ett privat företag skulle inte ens drömma om att utsätta sig för en sådan risk.

Det intressanta är att Systembolagets annonskampanj går ut på att förbud och alltför höga skatter inte fungerar. Det som är bra, enligt systembolaget, med kapitalisten John D. Rockefeller Jr. är att Rockefeller pläderade för att alkohol ska säljas via statliga monopol. Som om att detta vore ett argument för en nyliberal eller en liberalkonservativ. Ett argument ska inte enbart hänvisa till en auktoritet utan måste bygga på sakliga argument och vetenskaplig fakta. Hela kampanjen strävar efter att maximera systembolagets försäljning.

Detta blir tydligt då systembolaget vill sänka skatterna och pläderar emot ett generellt förbud mot alkohol. Problemet med resonemanget att förbud mot alkohol bara leder till svarta marknader och ökad makt till maffian är att samma argument kan appliceras på narkotika. Hädande tanke! Men detta låtsas systembolaget inte om. Men enligt systembolagets resonemang borde vi även bilda knarkbolaget.

Som synes är Göran Perssons och Anitra Steens relationer mer än bara privat.

Titta på Systembolagets ideologiska kampanj.

Läs Johan Norbergs kritik.

Läs även motreaktionen systembojkott

5. Rädda skåningarna

Att kristdemokraterna har fått fnatt och ersatt Gud med staten kan väl inte ha undgått någon? Alla fall inte den som har följt med debatten inför EU-valet. De vill höja alkoholskatterna och sänka införselkvoterna till nivån före EU-medlemskapet.

Ungdomens nykterhetsförbund går, inte helt överraskande, i samma spår och vill omyndigförklara det svenska folket. De vill rädda skåningarna som just nu håller på och super ihjäl sig.

Dock har medicinprofessorerna Anders Eriksson och Bengt Fagrell visat att statistiken över alkoholmissbruket är missvisande. Exempelvis har rattfyllerister snarare minskat än ökat och antalet dödsfall på grund av alkohol är också överdriven.

Totalkonsumtionsteorin, dvs. att alkoholismen minskar om alla minskar sin alkoholkonsumtion, är enligt statistiken en dumdristig teori då 10 % står för 50 % av den totala alkoholkonsumtionen. Således borde Lars Leijonborgs preliminära förslag om en modern version av motbok vara ett bättre förslag än KD:s och den nuvarande politiken. Jag förespråkar istället lägre skatter, avskaffade införselregler och införandet av ett mer privatfinansierat sjukvårdssystem där staten enbart betalar in för de som inte själva kan betala, dvs. ett grundtrygghetssystem.

Läs Anders Erikssons och Bengt Fagrells artikel här!

6. Normal - Legalisera Marijuana!

Stöd kampen för att legalisera marijuanan som har utsatts för myter och skräckpropaganda. Marijuana och cannabis är inte farligare än alkohol, ändå klassas det som något livsfarligt. Människor tappar förtroendet för statlig information när de ser att informationen inte stämmer överens med verkligheten. Det bästa sättet att lindra skadorna av narkotikamissbruk är att legalisera den eftersom priserna då sjunker så pass mycket så att de som missbrukar har råd att finansiera sitt missbruk utan att begå brott. De låga priserna kommer också leda till att en av de främsta finansieringskällorna för kriminella grupper, maffiagrupper och diverse terrorister obönhörligen försvinner. Samhällets resurser ska istället riktas in på att ge missbrukare incitament att sluta med sitt missbruk. Man kan inte tvinga någon att sluta med alkohol och narkotika. De som är missbrukare behöver en mening med sin tillvaro och inte någon förmyndare. Därför är sprututbytesprojekt och liknande projekt bra initiativ för att lindra skadorna.

Läs mer om NORMAL här!

Läs också FAJAF!

7. Skattesänkningar leder till ökad tillväxt

Många ekonomer, statsvetare och andra experter är överens om att Ronald Reagans skattepolitik är förklaringen till den långa tillväxtperiod som följde Reagans regimperiod i USA.

Problemet med att drastiskt sänka skatterna är att staten måste finansiera detta. Det går inte att slopa bidragen och skära i statliga utgifter lika fort som man sänker skatten. Därmed finns risken för stora budgetunderskott. Många anser att Reagans skattepolitik, det som kallas för Reaganomics, ledde till budgetunderskott då Reagan inte kunde finansiera skattesänkningarna med hjälp av ökad tillväxt och därmed ökade skatteintäkter.

Johan Norberg har visat att detta är fel. Intäkterna från inkomstskatten ökade från 244 miljarder dollar 1980 till 467 miljarder dollar 1990. Detta betyder, inflationsjusterat, en ökning med 25 %. Den totala summan av de federala intäkterna dubblerades från 517 miljarder dollar 1980 till 1 billion dollar 1990. Detta betyder, inflationsjusterat, en ökning på 28 %. Utbudsekonomin fungerar således.

Men varför då budgetunderskott? Jo, därför att de federala utgifterna ökade från 591 miljarder till 1,25 biljoner på grund av det kalla kriget samt kongressens voteringar för ökade utgifter som Reagan lade in sitt veto mot.

Läs Johan Norbergs resonemang här!

Danne Nordling har på ett pedagogiskt sätt förklarat hur höga skatter hämmar tillväxten i samhället. Om man sänker skatten och minskar bidragsberoendet blir svarta arbeten vita och incitamenten för arbete ökar. Dessutom kan sänkta skatter och mindre bidrag göra att skatteintäkterna ökar vilket gör att skatten kan sänkas ännu mer.

Läs Danne Nordlings och Gunnar du Rietz utredningsrapport här!

Åsa Hansson har skrivit en vetenskaplig uppsats om att skattesänkningar leder till ökad tillväxt.

Läs Hanssons avhandling här!
Och här!

Läs mer om Åsa Hansson här!

Dessutom tar ekonomiska teorier idag föga hänsyn till företagare och företagande i sina kalkyler. En kritik av detta kan läsas här!

8. Politiska tester

Jag har hittat ett amerikanskt test som jämför mina värderingar med amerikanska presidentkandidater. Om jag vore amerikan skulle jag rösta på republikanerna och George W. Bush.

Om man tar hänsyn till olika politiska ledare värderar jag John McCain högst, George W. Bush som tvåa och Dick Cheney som trea.

Testa du med!

I ett mer ideologiskt test visade det sig att jag är liberal och libertarian i civilrättsliga frågor medan jag är konservativ och libertarian i ekonomiska frågor. Detta syns också tydligt i det föregående testet där mina värderingar om ekonomi överensstämmer med Bush värderingar till 90 % medan mina värderingar om civilrätt överensstämmer till 20 % .

Inför valet 2002 fick jag följande resultat på ett test på Svenska Dagbladets hemsida:

Dessa partier har uttryckt åsikter, som i hög grad stämmer överens med dina.
Kristdemokraterna (84%)
Moderaterna (81%)
Folkpartiet (79%)

Du har lite överens med:

Dessa partier har uttryckt åsikter, som delvis stämmer överens med dina.
Centerpartiet (72%)
Socialdemokraterna (68%)

Du har mycket lite överens med:

Dessa partier har uttryckt åsikter, som inte stämmer överens med dina.
Vänsterpartiet (54%)
Miljöpartiet (54%)

Spontant anser jag att Folkpartiet och Centerpartiet ska byta plats samt att Moderaterna och Kristdemokraterna ska byta plats. I valet 2002 röstade jag på Moderaterna. Idag lutar det mest mot Kristdemokraterna, möjligtvis Centerpartiet om de skärper till sig.

9. Slaveriet - beviset för att vita män inte är världens största fiende

Idag är det modernt att hata vita medelålders män för att de förtrycker alla andra grupper. Men den som påstår detta kan inte sin historia. Tänk bara på mongolerna som ockuperade stora delar av världen, bland annat mellersta östern. De brände också ned stora byar i Egypten i sin framfart. Osmanerna bredde ut sig och påtvingade människor i stora delar av Europa dess styre. Araber och muslimer har länge förtryckt kristna i de områden som de kontrollerar. Men vad får vi höra talas om i vårt självhatande land? Jo, att vita kristna bedrev grymma korståg mot de stackars muslimerna som aldrig något ont gjort. Nu vill jag inte försvara korståg och kristna gruppers trångsynthet, däremot vill jag balansera synen på vårt samhälle och våra så kallade strukturer.

Thomas Sowell (själv svart) har också i en artikel visat att araber, afrikaner och asiater m.fl. har haft slavar. Vita har ingalunda varit ensamma om detta? Varför detta fokus på vita män? Må vara att de idag har hegemoni, men historien visar att detta inte har varit något evigt. Det har varit en kamp mellan olika folkgrupper och vita har ingalunda varit de enda bovarna mot mänskligheten. Är inte detta frågan om etnocentrism?

Läs Thomas Sowells artikel här!

Om du vill läsa mer av Thomas Sowell!

10. Nackdelar med könsneutralt försvar

Jag är för en könsneutral yrkesarmé. Det är inte könsneutraliteten i sig som jag ifrågasätter. Det jag ifrågasätter är att den politiska korrektheten har fått gå så långt att man inte behandlar alla frågor som uppkommer. Hur tacklar man graviditetsproblemet? Ska försvaret behöva ta den kostnaden? Den som inte kan hålla sina känslor i styr bör stå för kostnaden.

Läs mer här!

11. Varför är hatmord värre än rånmord?

Varför ska ett mord som begås med motivet hat mot en folkgrupp bedömas som värre än ett mord som begås med motivet rån?

Denna fråga försöker Charley Reese svara på.

Richard Cohen anför att detta sätt att tänka bygger på att värdet hos en människa ligger i grupptillhörigheten. Detta strider mot allt likhetstänkande. Läs Richard Cohens artikel här.

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|