HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Politiker kan inte vara intellektuella!
 

2005-04-14

1. Emmas afeministiska blog
2. Tidskrift civitas blog
3. Framstegsvänlig konservatism
4. Frihetsfronten bloggar
5. Federley är Sveriges främsta ledare
6. Avskaffa landstingen
7. Politiker kan inte vara intellektuella
8. Mer kunskap i friskolor och EU-konstitutionen
9. Antifeministiska Samfundet utmanar Feministiskt Initiativ
10. Granskning av Feministiskt Initiativ
11. Karl Petter Thorwalsson – ännu en förmyndare
12. Byråkratins handläggningstider
13. Jag har gått ut i strejk
14. Kvinnomisshandlare är avvikare
15. Bensinpriset och den ”goda staten” och de ”onda oljeshejkerna”
16. Kontroll och flexibilitet
17. Social turism – Resultatet efter ett år
18. Nogger black anmäld till DO
19. Bönder och jordbrukare är inte reaktionärer

1. Emmas afeministiska blog

Den första feministkritiska bloggen, den andra om man räknar kvinnobloggen, i Sverige. Emma skriver även om de stora totalitära lärorna vilket också är en viktig uppgift.

Det är intressant att notera att hon inte kallar sig antifeminist utan afeminist. Skillnaden är minimal då det gäller att kritisera feminismen men det finns en viss skillnad. Jag har hittills valt att kalla mig antifeminist av den enkla anledningen att jag anser att det behövs en stark motkraft mot den destruktiva ideologi som breder ut sig i samhället. Men samtidigt legitimerar man feminismens existens och skriver under på feminismens samhällsmoral genom att hela tiden förhålla sig till feminismen. Genom att vara afeminist står man helt enkelt fri från feminismen. Man låter inte feminismen styra tänkandet. Jag ska ta mig en rejäl funderare på om jag är antifeminist eller afeminist. Hittills har ingen kunnat ge mig ett bättre förslag än antifeminist, men afeminist håller måttet. Risken med afeminist är dock att man låter det hela utvecklas till något jämställdetslallande i feminismens fotspår. Vi ska ha klart för oss att feminismen är så pass stark så det gäller att verkligen inta starka positioner.

Följ bloggen här!

Det första inlägget handlar om Gudrun Schymans monologer. Emma var modig nog att närvara på ett sektmöte där Schyman levererade sina dogmer. Läs om hur Schyman undviker att svara på kniviga frågor och hur hon behandlar människor på ett arrogant och nonchalant sätt. Punkt för punkt punkterar Emma Schymans påståenden. Det är en härlig läsning. Fler sådana knivskarpa analyser behövs. Emma resonerar även lite grann om vad som är den bästa strategin att bemöta de extrema feministerna. Kan vara bra att fundera över som feministkritiker.

Monodialog med Gudrun!

Från det tredje inlägget har jag hämtat följande citat: ”Vi önskar och kräver att X reagerar mot Y eftersom det är ett tecken på Z, som X drar nytta av, men när X minsann tar tag i saken och reagerar mot Y så blir det ytterligare ett tecken på Z.”

Detta förklarar på ett teoretiskt sätt vad som hänt med piteuppropet. Det är bland annat av den anledningen som jag aldrig skriver på liknande upprop. Det förutsätter vissa premisser som jag inte köper.

Så lätt blev Piteåuppropet fel!

2. Tidskrift civitas blog

Vill tipsa om Civitas blog som slår vakt om den västerländska politiska traditionens klassiska, kristna och humanistiska idéer såsom personalism, naturrätt, subsidiaritet, solidaritet och omsorg om det gemensamma bästa.

Följ bloggen här!

3. Framstegsvänlig konservatism

Jakob E:son Söderbaum är en framstegsvänlig konservativ samhällsdebattör som har rätt så kontroversiella ståndpunkter bland annat om könsroller och Buttiglione.

Följ bloggen här!

4. Frihetsfronten bloggar

Även frihetsfronten har startat en blog där nyliberala och libertariana debattörer får framföra sina åsikter. De som medverkar är bland annat Henrik Alexandersson, Henrik Bejke och Hans Engnell.

Följ bloggen här!

5. Federley är Sveriges främsta ledare

Federley har många gånger bevisat sin storhet genom att våga gå före och utmana gamla föreställningar såsom Centerpartiets kärnkraftsmotstånd och den fastlåsta synen på borgerligheten som uppdelad i fyra fraktioner där namnet på statsministerkandidaten inte får nämnas. Federley vågar föreslå ett borgerligt primärval efter amerikansk modell och fått Maud Olofsson med på tåget. Bara detta räcker för att upphöja Federley till en av Sveriges största ledare.

Jag vill ta upp ytterligare ett exempel på Federleys storhet. Exemplet kan betraktas som en petitess men säger väldigt mycket om Federleys karaktär. I mitt förra nyhetsbrev tog jag upp Federleys kommentarer om ledarstriden inom KDU där jag ansåg att han hade lite fördomar mot KDU. Några dagar efteråt bjuder han och CUF:s förbundsstyrelse in KDU på en fika för att lära känna varandra lite bättre. Detta är en attityd som är viktig för en stor ledare. Att våga utmana sina fördomar och att våga umgås med människor som har avvikande åsikter.

Läs om detta här!

Ett annat exempel på ledarskap är de förslag som Federley och många i CUF:s förbundsstyrelse har ställt sig bakom inför CUF:s förbundsstämma. De förslag som de tagit ställning för är bland annat en platt skatt på 20 %, införandet av ett renodlat grundtrygghetssystem som ersätter inkomstbortfallsprincipen, införandet av ett yrkesförsvar och avskaffad fastighetsskatt.

Läs om förslagen här!

Han har till och med skrivit en artikel tillsammans med Johnny Munkhammar om avdragsrätt för sparande i sjukvårdskonton och andra välfärdskonton.

Läs artikeln här!

Även Johan Norberg har fått upp ögonen för den förändring som uppstått inom CUF och kallar det för extrem centrism.

Läs om det här!

Det kan förvisso vara för tidigt att utse Federley som den största ledaren i dagens Sverige, men han är på god väg att lyckas. Jag ser fröet till en stor ledare som kan komma att jämföras med Thorbjörn Fälldin själv. Jag vill se Fredrick Federley som statsminister!

6. Avskaffa landstingen

Inför Centerpartiet Dalarnas vårstämma lade jag in en motion om att man bör avskaffa landstingen. I förslaget ingick att fri etableringsrätt och en vårdpeng skulle införas. Jag fick igenom de två sistnämnda förslagen men inte avskaffandet av landstingen. Jag har publicerat en artikel som bygger på denna motion. Jag har utvecklat den med det försvarstal jag höll på stämman.

Läs mitt förslag här!

7. Politiker kan inte vara intellektuella

Jag har skrivit en artikel i nättidningen Blaskan som kanske kan intressera er. Den handlar om Ingemar Hedenius uppdelning och analys av politiker och intellektuella. Politiker måste vara valbara och kan därmed inte vara intellektuella och genomföra knivskarpa analyser för att sedan stå upp för dess slutsatser oavsett vart vinden blåser.

Läs mer här!

8. Mer kunskap i friskolor och EU-konstitutionen

Den 24 januari lade Skolverket fram rapporten Mer kunskap för pengarna - en analys av resurser och resultat i grundskolan. Resultaten var tydliga: friskolor erbjuder en högre effektivitet än kommunala skolor, och i de kommuner där friskolor finns etablerade har också de kommunala skolorna en högre effektivitet än i kommuner där friskolor saknas.

Läs mer här!

Det kan vara intressant att stärka denna studie med ytterligare en studie som visar att matematikkunskaperna är bättre i friskolor än i andra skolor.

Läs om Åsa Ahlins avhandling!

I samma nummer har jag analyserat förslaget till EU-konstitution som är ett hopkok av diverse politiska floskler som politiker samlat i olika dokument från starten 1951 då kol- och stålunionen bildades.

Läs om övriga artiklar i senaste Contra!

9. Antifeministiska Samfundet utmanar Feministiskt Initiativ

Antifeministiska samfundet har skickat ut ett pressmeddelande om Feministiskt initiativ och upplyst om att det finns en motkraft. En rörelse som inte köper feminismens dogmer.

”Ännu en gång viskade några feminister ”feministparti” och ännu en gång fick de uppmärksamhet och ännu en gång hände inget speciellt. Feministiskt initiativ är inget annat än en organisation som kanske blir ett parti. En organisation som består av femton kvinnor och noll män. Ett faktum som borde föranleda ett krav på obligatorisk kvotering. Vad Feministiskt initiativ vill uppnå med sin organisering är mycket oklart. Den gemensamma nämnaren är synen på män som förtryckare och synen på kvinnor som offer. Utöver detta sprider Feministiskt initiativ ut ett antal myter för att därmed legitimera sin existens. Vad som ska göras åt ”problemen” framgår inte.”

Läs hela pressmeddelandet!

10. Granskning av Feministiskt Initiativ

Egentligen räcker det med globaljugglers genomgång av Feministiskt Initiativ för att förstå vad det hela handlar om.

Här följer några fler intressanta länkar där påståenden från Feministiskt initiativ granskas och kritiseras.

Johan Norberg har på sin blog visat att det inte finns några belägg för att kvinnor får vänta längre på ambulansen än män. Det är också en myt att män har mer tillgång till mediciner än kvinnor. Den skillnad som finns kan förklaras med att läkare är mer försiktiga med att skriva ut nya mediciner till gravida kvinnor innan det är säkert att det inte har några negativa bieffekter.

Ett litet citat också:

"Here is a bigger difference: The cost of the drugs women get is on average 20 percent higher than for men. The cost of health care for women is 20 percent higher than for men. And women live 4.5 years longer than men.

Imagine what they would have said that this proved if the figures had been the opposite…"

Läs mer här!

Munkhammar skriver så här angående vilka det är som börjar högre utbildning: "För kvinnor är snittet 54,5 % och för män 40,5 % - kommer Feministiskt Initiativ att uppmärksamma den "struktur" som diskriminerar männen här?"

Läs mer här!

Intressanta inlägg från Smedjan:

Popvänster­feministernas sekulära fundamentalism!

Semper Fi, do or die, gung ho, gung ho, gung ho!

Mentalt könsbyte!

Många borgerliga politiker har kritiserat Feministiskt initiativ, inte främst för att de bygger sin syn på patriarkatsteorin, utan därför att de utmanar de etablerade partierna. Problemet är att Feministiskt Initiativ kan tvinga ut hela den politiska skalan mot mer feminism. Vi har redan sett tecken på det i ett antal partitaktiska utspel. Vänsterextremisten Marita Ulvskog har startat feministas. Miljöpartiet ägnade en hel kongress åt feminismen. Även inom borgerligheten kan man se tecken på detta. Jag ska ge några exempel på det från Centerpartiet som ser en möjlighet att öka inslaget av feminism i det egna partiet tack vare Feministiskt Initiativ.

Annie Johansson som sitter i CUF:s förbundsstyrelse skriver på sin blog att hon också är arg för att ”orättvisor” finns mellan könen.

”Jag tycker det är bra att en Feministisk förening (parti) har bildats. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras mer, jämställdhetsperspektivet måste upp på agendan. När det finns fler Göran som är VD:ar än vad det finns kvinnor på den posten, behövs något göras. Så länge jag som tjej inte har likvärdig chans att få ett arbete jag är meriterad för krävs en förbättring. En förbättring av dagens sittande riksdagspartier.”

Läs mer här!

Lisa Falk som är ombudsman för CUF i Dalarna skriver så här ”Jag tycker ändå att det är intressant att de kommer, att de får sånt genomslag och att de faktiskt troligen kommer kunna komma in i riksdagen. Tänk vilket misslyckande för alla andra partier! Inget parti har lyckats med sin feministiska politik! Det har gått så segt med jämställdheten, världen mest jämställda land är långt ifrån jämställt och det är 2005. Men nu händer det grejer, nu börjar tjejerna, kvinnorna, och tanterna få nog och tänker inte acceptera ett val till utan jämställdeheten som en huvudfråga. För det är vad feminism kommer att bli 2006, en huvudfråga. JIPPI

Nu är det upp till bevis alla politiker. Jag vill se massor av feminism.”

Läs mer här!

Suck!

I övrigt vet vi redan vad Folkpartiets Birgitta Ohlsson och Centerpartiets Johan Linander och Annika Qarlsson går för.

Feministiskt initiativ är inget annat än ett vänsterprojekt som tydligt klargör sambandet mellan feminismen och marxismen. Att vi aldrig lär oss!

11. Karl Petter Thorwalsson – ännu en förmyndare

Emma har på sin ”feminina sida” skrivit ett ilsket inlägg om Karl Petter Thorwalsson som lagt fram förslag på hur man ska beskära familjernas frihet. Han vill bland annat att föräldraledigheten ska tas ut innan barnet blir fyra år. Syftet är att tvinga så många kvinnor som möjligt att jobba heltid istället för deltid. Han vill också kvotera föräldraledigheten. Emma formulerar sig i denna artikel väldigt aggressivt, men det är förståeligt. Om det är några män som är mansgrisar så är det Karl Petter Thorwalsson och JämO:s Claes Borgström då de inte tror på kvinnors förmåga att tänka själva.

Läs mer här!

Observera att jag i detta nyhetsbrev hänvisar till två olika Emmor!

12. Byråkratins handläggningstider

Den pensionerade skattmasen Mikael Wokander som skrivit ”Skattmasens manifest” har tydligt illustrerat hur byråkratin går före den enskilde människans rätt. Ett extra tydligt exempel är detta:

”Den som vänder sig till JK eller JO kan få vänta ganska länge på ett beslut. Ett år är ingen lång tid i det sammanhanget. Jag minns ett JO-ärende där någon hade klagat över lång handläggningstid hos skattemyndigheten. JO visade en viss självkritik genom att inledningsvis be om ursäkt för att han hade tagit längre tid på sig än skattemyndigheten; först därefter kunde han övergå till att kritisera myndigheten.” (s. 103)

Köp boken här!

13. Jag har gått ut i strejk

Dagens samhällsmoral vilar på en dubbelmoral vilket är en oundviklig följd av att majoriteten av alla människor saknar karaktär och ryggrad. Istället för att argumentera emot självklara dumheter håller man med eller kniper käft. Även jag kniper käft emellanåt med anledning av att jag vet vilka bestraffningar som väntar för den som säger att kejsaren/kejsarinnan är naken. Oftast säger jag det jag tycker men ibland väljer jag att hålla käften av den enkla anledningen att jag inte orkar bestrida hela världen. Men måste man verkligen säga emot var gång någon idiot häver ur sig något korkat? Nej, det räcker med att man är karaktärsfast nog att inte skriva under på de samhällsavtal som bygger på dubbelmoral.

Jag ska ge ett tydligt exempel. Feminismen är utbredd i dagens samhälle, Feministiskt Initiativ är bara toppen av ett isberg. Feminismens lära går ut på att män förtrycker kvinnor och att ojämställdheten ligger i mäns ovilja att ändra på det förhållandet. Det sägs också finnas en kollektiv skuld/ansvar då ett sexistiskt skämt och en ovälkommen blick i förlängningen leder till en våldtäkt. Det är sådant beteende som gör att våldtäkterna får fortgå i vårt samhälle. Jag har tidigare förklarat för er hur omöjlig den teorin är, men låt oss utgå från att feministteorin stämmer. Då bör jag sluta ta initiativ på krogen, då ska jag sluta erbjuda kvinnor öl och drinkar, då bör jag sluta spana efter den rätta. Jag kommer enbart att vara mottaglig för andras initiativ. Då kommer den efterlängtade jämställdheten ett steg närmare. Problemet är bara att om jag inte tar initiativet är sannolikheten minimal att någon kontakt kommer uppstå. Hur kommer det sig? Vart tog jämställdhetstänket vägen? Här ser vi diskrepansen mellan moral och verklighet.

Jag har därmed gått ut i strejk. Jag kommer inte att se åt en kvinna, jag kommer inte att dalta med kvinnor på krogen, jag kommer inte ta ett enda initiativ och jag kommer absolut inte att visa upp mina fjädrar och fjanta mig som många andra medlemmar av manssläktet gör.

Idéer måste ha konsekvenser och jag skriver inte under på dagens samhällsidé om jämställdhet. Jag strejkar!

14. Kvinnomisshandlare är avvikare

Trots att seriös forskning motsäger den feministiska tesen att det är den normale mannen som misshandlar och inte någon avvikare insisterar feminister med en åsnas envishet att tala om patriarkat och andra konspirationer. Påståendet att män i alla samhällsklasser slår är lika intetsägande som att påstå att människor i alla åldrar dör. Båda påståenden stämmer. Men det ger inte en helhetsbild av verkligheten. Människor dör främst i 70-årsåldern och män som misshandlar ingår främst i gruppen socialt utslagna, missbrukare, arbetslösa och psykiskt sjuka. Nilserik Olsson, som jag tidigare har hänvisat till, har återigen redovisat vetenskapliga forskningsresultat om kvinnomisshandel och helt enkelt motbevisat feminismens huvudtes patriarkatet.

Läs artikeln ”Kvinnomisshandlare är avvikare” här!

15. Bensinpriset och den ”goda staten” och de ”onda oljeshejkerna”

Viktigt att notera är att ca 66 % av bensinpriset är skatt. Med priset 10,86 kr/liter tar de hemska oljebolagen, tankbilstransportörerna och importörerna ca. 1 kr. var. Tillsammans tar de alltså 3 kr. per liter, eller närmare bestämt 3:73 kr/liter. Resten är skatt. Alltså skulle du betala 3,73 om det inte fanns någon skatt.

Så här fördelar sig skatterna:

Energiskatt: 2:84 kr
Koldioxidskatt: 2:12 kr
Moms på bränslet: 0:93 kr
Moms på skatten: 1:24 kr
Summa skatt: 7:13 kr

Som vanligt är det staten som är problemet och inte lösningen.

Läs mer här!

16. Kontroll och flexibilitet

Som politiskt aktiv kommer man i kontakt med många politiker och tjänstemän och jag kan inte låta bli att förundras över de beslutsunderlag som politiker tar beslut på. De är fullständigt undermåliga. Kalkyler över kostnader och intäkter samt konkreta beskrivningar av fördelarna med ett förslag och en sannolikhetsbedömning av att de slår in saknas ofta. Alltför ofta döljs dåligt beslutsunderlag bakom fikonspråk och ordbajs. Ett tydligt exempel är ett tjänstemannaförslag om hur förskola/grundskola ska organiseras i Avesta kommun. Målet för förslaget var att förbättra kontrollen och flexibiliteten i organisationen. Problemet är bara att detta är en målkonflikt. När jag påtalade detta fick jag som svar att ingen målkonflikt fanns. Men den som tänker logiskt förstår ju på en gång att man inte kan öka kontrollen i en organisation samtidigt som man ökar flexibiliteten. Ökar man kontrollen minskar man handlingsutrymmet för aktörerna inom organisationen och ökar man flexibiliteten blir kontrollen av aktörernas beteende mindre. Det finns förvisso en möjlighet att förbättra båda två om organisationen redan från början är så genomrutten att varken flexibilitet eller kontroll existerar. Men om sådana fall får man väl påtala det och erkänna tidigare politiska besluts och beslutsunderlags undermålighet. Men politiker och tjänstemän erkänner aldrig fel, det underminerar den egna ställningen. Jag har svårt att svälja sådant här. Om jag har fel kräver jag sakliga argument som visar att jag har fel och inte enbart ett svävande svar som avfärdar mina farhågor. Om man inte har funderat över de principiella fundamenten i organisationen kan man aldrig få till någon fungerande organisation. Ännu ett exempel på att politik är urtråkigt.

17. Social turism – Resultatet efter ett år

Kommunal ger ännu ett exempel på att snacket om social turism var grundlös skräckpropaganda. Det är enbart en person från EU-länderna som har fått a-kasseersättning av Kommunals a-kassa sedan utvidgningen i maj förra året. Av de totalt 1500 personer som kommer från ett annat EU-land och som får a-kassa i Sverige är det mindre än en procent som kommer från EU:s nya medlemsstater. Det exakta antalet är 13 personer. Så stor blev anstormningen från de nya EU-länderna. Det många svenskar har svårt att förstå är att det finns människor som vill göra rätt för sig. De enda partier i Sverige som förstod detta var Centerpartiet och Kristdemokraterna. Glöm aldrig det!

(Källa: Kommunalarbetaren nr. 3, 2005)

18. Nogger black anmäld till DO

Nu är det dags igen? De överkänsliga översittarna är i farten och bråkar om petitesser. Den statsfinansierade organisationen Centrum mot rasism anser att glassen nogger med smaken lakrits anspelar på ordet neger och nigger eftersom glassens överdrag är svart. Kan det bli mer långsökt! Till sådant här trams går våra skattepengar!

Läs mer här!

19. Bönder och jordbrukare är inte reaktionärer

Bilden av bönder och jordbrukare är alltför ofta att de är reaktionärer som vill leva på bidrag och inte vill anpassa sig efter förändringar. Förvisso finns det sådana bönder, jordbrukare och landsbygdsbor som är förändringsobenägna. Men dessa finns även i storstäder. Se bara på fackförbunden så förstår ni vad jag menar.

Ronny Svensson som är glesbygdsexpert brukar betona vikten av att ta fram positiva exempel för att därmed bevara grundservicen på landsbygden. Staten kan inte lägga allting till rätta. Människor måste själva agera för att skapa välfärd. Problemet är bara att landsbygdsbor betalar lika mycket i skatt som storstadsbor och då borde faktiskt grundservicen gälla alla. Om inte ska landsbygdsbor ha skatterabatt. Den som talar om regionalstöd och liknande måste balansera detta mot att landsbygden dels får betala skolgången för sådana som flyttar till storstäderna och dels inte får ta ut skatt på de råvaror som tas ut ur landsbygdskommuner. Vattenkraften är ett ypperligt exempel på detta. Som ni alla vet får alla energikällor effekter på miljön och dessa effekter måste betalas av någon. Därmed är det inte mer än rätt att de som utnyttjar el också betalar till den kommun där elen kommer ifrån. Alternativet är givetvis minimala skatter och fri marknadsekonomi.

Ur tidningen Jord & skog finns många positiva exempel på nytänkande. Ett exempel är den framtid som svenska bönder kan få när biobränslen ersätter en stor del av dagens energiproduktion. Då kan man dumpa farhågorna om att det svenska lantbruket kommer att dö ut och att de öppna landskapen kommer att växa igen eftersom det kommer att finnas en stor efterfrågan på spannmål även i framtiden även om vi inte äter upp spannmålen. (Märk väl att igenväxta landskap inte är ett miljöproblem, snarare tvärtom. Det är ju helt naturligt att öppna landskap växer igen. Miljöproblemet, med den definition som råder idag, var väl när människor började såga ned skogen och anlägga åkrar.)

Andra exempel är gårdsbutiker som bakar sitt egna bröd. Att en sådan idé kan gå ihop beror på att det finns efterfrågan på ekologiskt bröd och att en gårdsbutik ger en annan stämning och upplevelse än en vanlig butik. Det finns människor som är beredda att betala mer för det. Jag är en av dem.

(Jord & skog nr. 1, 2005)

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|