HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Vad man ser och vad man inte ser i valet 2006!
 

2006-09-15

1. Vad man ser och vad man inte ser i valet 2006
2. Personalfester stärker lagandan – Talskrivarna
3. Företagsklimatet är grunden till all välfärd
4. Vilket parti får min röst?
5. Thorbjörn Fälldin på norrlandsturné
6. Valet kommer att bli en rysare
7. Socialdemokraterna är desperata
8. Investera i sjukvård istället för att avveckla – Stefan Fölster
9. Planerad kommunikation
10. Nytt på feministfronten

1. Vad man ser och vad man inte ser i valet 2006

I Captus nummer 62 har jag skrivit en artikel om Frédéric Bastiats bok ”Det man ser och det man inte ser” tillämpat på valet 2006.

Harmoniliberalen Frédéric Bastiat förstod tidigt konceptet om alternativkostnader. Förvisso förstod han inte fullt ut marginalnytteteorin och marknadens grundprinciper om utbud och efterfrågan, men vilka gjorde det på den tiden? Det var främst arbetsvärdesteorin som gällde då.

Men Bastiats formulering ”Det man ser och det man inte ser” visade att han var något viktigt på spåren. Det handlar om att man inte enbart kan tala om de orsakssamband som är synliga utan man måste även tala om de som inte syns. När producenterna får ett högre pris genom höjda tullar ser man att producenterna får det bättre och att arbetstillfällena inte försvinner. Att konsumentpriserna blir högre av fler tullar är ett pris som samhället får betala för att få behålla alla arbetstillfällen. Det man inte ser är att dessa arbetstillfällen inte utsätts för det yttre tryck som tvingar företag att ständigt bli bättre på sin verksamhet, vilket i sin förlängning påverkar välfärden. Man ser heller inte att dessa arbetstillfällen knuffar ut andra arbetstillfällen som skulle kunna ge ännu högre välfärd. Om producenter inom jordbruket får ett högre pris än marknadspriset blir det inte lönsamt att börja satsa på industriarbeten eller andra arbeten eftersom de som är sysselsatta i jordbruket får mer för att bruka jorden än att sköta en maskin. Men kakan växer inte av att priserna stiger på konstgjord väg. Dessutom ser man inte att konsumentens handlingsutrymme försämras då han tvingas lägga ut mer pengar än nödvändigt på potatis vilket omöjliggör att han kan köpa nya kläder.

Den tid som går till ett visst arbete kan användas till något annat. Resurser som används för att köpa ett nytt fönster som gått sönder på grund av att en slyngel har slängt en sten på fönstret kan användas till att köpa nya skor istället. När människor talar om att tsunamin skapar arbetstillfällen har de förväxlat arbetet med dess resultat. Arbete ger förvisso tillfredsställelse, men det förutsätter att arbetet är meningsfullt. Visst är det ett arbete att gräva en grop och fylla i den igen. Men det är fullständigt meningslöst. Om man tror att människor inte inser den skillnaden har man en hemsk människosyn. Men det är den människosyn som arbetsförmedlingen och Socialdemokratin har. Det viktigaste är inte vad du gör, utan att du gör någonting. Det är därför plusjobb duger åt socialdemokrater likaväl som riktiga arbeten. Om vi återgår till tsunamins förstörelse skapade den enbart förluster. Visst skapar det ett stort behov av arbete, men det handlar enbart om att återställa det som varit. Det skapar inget mervärde. De resurser som går åt till att återställa allt till sin tidigare ordning hade kunnat användas till att utveckla den dåvarande välfärden.

I essän ”Hinder och orsak” förklarar Bastiat värdet av arbete. När en person ska ta sig från punkt a till punkt b kan det finnas en massa berg och åar i vägen som man måste passera. Bergen och åarna är hinder på vägen fram till b. För att ta sig över ett berg måste man gå över berget eller gå runt berget och för att komma över ån måste man simma eller flyta över på en flotte. När man uppfann hjulet och vagnen kunde man använda hästen som draghjälp. En förbättring jämfört med att gå. En bro kan underlätta överfarten över ån. Allt detta kräver arbete; vagnen, bron och skötsel av hästen. Någon måste ju bygga vagnen och bron. Någon måste ju sko hästen osv. När bilen kom och underlättade transporten från punkt a till punkt b ännu mer försvann behovet av hästskomakare. Skulle man ha förbjudit bilen för att bevara det gamla yrket hästskomakare? Kort och gott, arbetet är till för att hantera eller eliminera hinder. Så länge det existerar hinder kommer arbete att existera. Är det inte längre nödvändigt att gräva gropar för hand kommer nya arbeten att efterfrågas. En mekaniker till grävskopan behövs. Arbetare vid löpande bandet som tillverkar grävskopor behövs. Men även mindre förutsägbara yrken kan växa fram när arbetstimmar frigörs. Istället för att gräva gropar kan jag fokusera på att tillfredsställa människors behov av olika tjänster, såsom tidningsutdelning och forskning.

Bastiats främsta förtjänster är hans pedagogiska exempel som visar hur orimligt protektionismen är. Särskilt i essän ”Något annat” där två personer för en dialog, likt Platons författarskap, om protektionismen blir handelns förtjänster mycket tydliga. Föreställ er att Robinson Crusoe ska tillverka en planka genom att hugga ned och yxa till ett träd. Helt plötsligt flyter en planka upp på stranden. Vad gör Crusoe? 1. Han slänger tillbaka plankan i havet igen eftersom han annars förlorar en arbetsmöjlighet. 2. Han sparar in arbetstimmar genom att använda den planka som så turligen flöt upp på stranden. Vad skulle du välja?

Föreställ er vidare att Robinson Crusoe träffar Fredag och att Crusoe inte behöver göra allting själv. Nu kan de båda specialisera sitt arbete utifrån vad de båda är bäst på. Under förmiddagen ägnade de sex timmar åt att jaga och resultatet blev fyra korgar vilt. På kvällen ägnade de sex timmar i trädgården och plockade då fyra korgar grönsaker. Senare på kvällen får de sällskap av någon från de andra öarna. De bjuder honom på mat och han berömmer deras goda grönsaker. Gästen frågar om de ska börja handla med varandra. Han nämner att hans ö är mer rikt på vilt men att jordmånen är något sämre än på Cruseos ö. - Vad sägs om att jag ger er fyra korgar vilt varje kväll och ni ger mig två korgar grönsaker varje kväll, föreslog gästen.

Cruseo och Fredag började diskutera saken. Cruseo var skeptisk eftersom de då blev beroende av den andra personen och att konkurrensen kommer att ta död på deras jakt. Fredag svarade att de skulle vinna tre timmar på detta eftersom det tar sex timmar att jaga och de behöver bara plocka grönsaker i nio timmar (jämfört med tolv timmars arbete under tidigare ordning). Därmed frigörs tre timmar som de kan ägna åt något annat. Invändningarna från Cruseo är många. Ett exempel är att Fredag inte kan svara på frågan vad ”något annat” är. Vad ska man göra med dessa tre timmar? Ett annat exempel är att man inte kan lita på den nyvunna vännen som kanske kan komma att tjäna på detta, men den barbariska Fredag tycker inte att detta är något problem. Det är väl bra om båda parter tjänar på det?

I essän ”Petition” försvarar Bastiat arbetarnas rätt att organisera sig i fackförbund samt rätten att strejka. I förhållande till dåvarande högern kom Bastiat att förenas med vänsterns krav på fackliga rättigheter. Högern ville bevara samhällsstabiliteten genom att förbjuda strejker som uppviglade till oordning. Däremot var det okey att industrialisterna samarbetade vilket visar på ett ofantligt hyckleri. Men till skillnad från vänstern tillät inte Bastiat att en organisation tvingade någon att delta i en strejk. Organisationsfrihet innebär individens rätt att bli medlem i en organisation, inte organisationens rätt att få medlemmar eller rätt att tala för fler än sina egna medlemmar.

För er som har svårt att försvara er mot vänsterns krav på protektionism för att skydda oss mot ”osund konkurrens”, fler offentliga jobb för att minska arbetslösheten mm. bör verkligen läsa Bastiats bok ”Det man ser och det man inte ser”.

2. Personalfester stärker lagandan – Talskrivarna

Talskrivarnas första sida har förskönats och ett fotografi på mig och fyra andra specialtalskrivare finns som banner högst upp på sidan.

Jag har även bytt fotografi på mig själv på min specialtalskrivarsida.

Nytt tal - Personalfester stärker lagandan.

”Talaren håller ett något humoristiskt tal på en personalfest på ett mellanstort företag eller på en avdelning på ett större företag. I talet tackas medarbetarna för ett väl utfört arbete samtidigt som talaren uppmuntrar till fortsatt gott arbete genom en bättre laganda.

Inledningen på talet:

"Ikväll ska vi ha roligt. Så jag ska inte bli långrandig. Ikväll talar vi inte om arbete. Så ikväll ska jag vara tyst. Men innan dessa regler börjar gälla vill jag säga några saker."”

3. Företagsklimatet är grunden till all välfärd

Min valrörelse har byggt på följande plattform:

Jag är en av de politiker som kandiderar till kommunfullmäktige och du som väljare har rätt att veta hur min politiska plattform ser ut. Mitt fokus i politiken ligger på skapande och växande. Grunden till all form av välfärd, ekonomisk eller av mer andliga värden, förutsätter företagande, arbete, produktion och tillväxt. Dagens majoritet i kommunen har redan kommit långt i skapandet av ett bättre företagsklimat. Enligt Svenskt Näringslivs granskning hamnar Avesta kommun på tredje plats i Dalarna.

Mitt främsta löfte till er väljare är att jag kommer att granska alla nuvarande och alla nya förslag på kommunala regler ur ett företagsperspektiv. Inför varje beslut i kommunfullmäktige kommer jag att ställa mig frågan hur detta påverkar företagandet i kommunen. I vissa frågor kommer frågan att vara helt irrelevant medan den i många andra fall kommer att vara en viktig kompassriktning. För att få en bättre förståelse för dessa frågor behöver vi politiker möta företagare i deras egen vardag. Kommunen har redan påbörjat detta arbete genom de frukostmöten som arrangeras. Det är också viktigt att uppmuntra en stark företagarförening för att undvika att gränsen för kommunens befogenheter flyttas framåt.

Det kan också finnas anledning, som Kristdemokraterna nämnt i en lokal debatt om företagande, att tillsätta en företagslots som hjälper företag att snabbt hitta rätt. Förvisso är företag i Avesta nöjda med hur de bemöts av tillväxtenheten (Tillväxt Avesta) och nyföretagarcentrum (som Avesta kommun samarbetar med). Men inget är ju så bra att det inte kan bli bättre. Samtidigt bör en servicegaranti införas för att undvika godtyckliga väntetider. Hur den exakt bör se ut kan diskuteras.

En annan viktig grundsten för att uppnå ett bra företagsklimat är att lägga ut verksamheter på entreprenad. Men då bör kriterierna för upphandlingen vara mer tydliga för medborgarna. Samtidigt är det viktigt att avveckla kommunala verksamheter som konkurrerar med privata. På sikt när ekonomin tillåter det ser jag gärna en sänkning av kommunalskatten för att ge möjlighet till ökat sparande så att fler kan förverkliga sina idéer. Detta är ett viktigt led i strävan efter en bättre tillgång på riskkapital.

Det är främst genom positiva signaler som en kommunalpolitiker kan förbättra företagsklimatet. Ett sätt för kommunen att signalera företagandets betydelse är en kommunal idédag där alla medborgare bjuds in till en samling för att tänka kreativt och för att förutsättningslöst utveckla nya idéer. Ett tävlingspris skulle kunna vara en sporre att få igång tankeverksamheten.

Jag kommer inte att utlova guld och gröna skogar förrän vi har grunden för ett ännu bättre företagsklimat. Anledningen är enkel. Resurser måste alltid skapas. Så om du är optimist och tror på människors kraft att skapa och misstror politikers vilja att lägga allting till rätta bör du lägga din röst på mig. Om du däremot är mer intresserad av att fördela resurser och om du tror att politiker vet bättre än du själv gör bör du undvika att lägga en röst på mig.

4. Vilket parti får min röst?

Är det självklart att Centerpartiet får min röst? Nej, om Centerpartiet missköter sig och är sämre än något annat parti måste jag ta konsekvenserna av detta. Men hittills har jag ingen anledning att dra bort mitt stöd. Det parti som kommer närmast är Kristdemokraterna.

Fördelar med Centerpartiet:
- Arbetsrätten, särskilt ungdomsavtal och förbud mot sympatiåtgärder.
- Det enda parti som verkligen konfronterar facket.
- Det enda parti som verkligen tar ungdomsarbetslösheten på allvar. De övriga borgerliga snackar bara en massa nonsens, men vågar inte stå upp för några riktiga lösningar.
- Jobbpolitiken, exempelvis ungdomsavtal, jobbonus, sänkta arbetsgivaravgifter och avregleringar.
- Centerpartiet är det tydligaste småföretagarpartiet. Enligt företagarna är Centerpartiet det mest företagsvänliga partiet i riksdagen. Jag håller med.
- Den bästa EU-politiken – Smalt men vasst.
- Det parti som främst står upp för fri invandring.
- Den nya energipolitiken som fokuserar på utveckling och mindre på avveckling.
- En mer frihetlig retorik som bygger på en tydlig och konsekvent ideologi.
- Federalismen medför mer kommunalt självbestämmande och att mer makt flyttas ned till den enskilde. Köksbordsdemokrati.
- Centerpartiets historiska fokus på äganderättens betydelse.
- Den ideologiska kombinationen av grundtrygghet (en mycket avgränsad stat som erbjuder en grundtrygghet), federalism (mer egenmakt) och miljö (mer andliga värden).

Nackdelar med Centerpartiet:
- Centerfeminismen som bygger på fåniga konspirationsteorier.
- Samtyckeskravet som handlar om att införa omvänd bevisbörda vid våldtäktsmål.
- Vill tillåta fildelning, dvs. stöld.
- Jämställdhetsbonus och andra statliga ingenjörskonster.
- Vågar inte stå för sina konservativa ådror utan vill knuffas bland de intetsägande socialliberalerna.
- Ett drag av kulturrelativism och kulturradikalism har svept över partiet.

Fördelar med Kristdemokraterna:
- Familjepolitiken som bygger på mer valfrihet och mer tid för barnen. Det enda parti som verkligen slåss för vårdnadsbidraget.
- Det mest feministkritiska partiet. Ett exempel är att Kristdemokraterna har föreslagit att dra tillbaka allt stöd till ROKS om de inte skärper till sig.
- Avskaffad fastighetsskatt och sänkt bensinskatt.
- Det enda parti som står någorlunda rätt i Israelfrågan.
- Vågar stå emot kulturradikalismen och kulturrelativismen.
- Står upp för mer andliga värden och är mest värdeinriktade.
- Det enda konservativa alternativet i svensk politik.

Nackdelar med Kristdemokraterna:
- Civilkuragelagen som handlar om att kriminalisera passivitet vid brott. Som åskådare måste man ingripa när ett brott begås. Moraliskt sett håller jag med Kristdemokraterna, men tyvärr har de blandat ihop etik och lagstiftning samt civilkurage och statliga direktiv. När man måste lagstifta om civilkurage upphör det att vara civilkurage.
- Populistiska utspel mot direktörer och svenskt näringsliv.

Fördelar med Moderaterna:
- Moderaterna är fortfarande det parti som vill sänka skatterna mest.
- Är tydligast när det gäller att dra ned på bidragen.
- Är det parti som är mest kritiska till de stora monstren som landstingen utgör.
- Vill bekämpa brottsligheten och sätta hårt mot hårt.
- Är mer resonerande och försöker vara mer lyhörda för gräsrötterna.
- Vill inte slösa bort pengar på bistånd till korrumperade diktaturer.

Nackdelar med Moderaterna:
- Har blivit mindre tydliga i många frågor.
- Avideologiserade och pragmatiska.
- Vikit ned sig när det gäller arbetsrätten. Oförlåtligt!
- Jämställdhetsbonus och andra statliga ingenjörskonster.

Förvisso har Fredrik Reinfeldt i senaste numret av Sunt förnuft (nr.6) sagt så här: ”Skattesänkningarna är viktiga på ett annat sätt också – svenskarna får mer makt över sitt liv och sin vardag”. Det där måste ha satt långt inne. Men jag blir oerhört glad när jag får läsa sådana formuleringar. Då börjar jag känna igen frihetsideologin. Men lägg märke till att det här med frihet är bara en andrahandsprioritet.

Fördelar med Folkpartiet:
- Vågar vara tydliga och ställa krav inom integrationspolitiken. Det är inte majoritetskulturen som ska rätta sig efter exotiska kulturer i mellanöstern utan det är de som kommer till Sverige som ska anpassa sig efter den inhemska kulturen. Därmed inte sagt att invandrare inte ska få behålla sina religioner och sina kulturer men de ska vara lojala mot den svenska identiteten. Språkkrav och fler jobb till invandrare är två viktiga punkter.
- Ställer tydliga krav i skolpolitiken för att komma bort från dagens flumskola.
- Har de bästa annonserna och valaffischerna. Vågar tänka nytt och är inte lika intetsägande som de övriga partierna (undantaget Miljöpartiet som ställer intressanta och småroliga frågor i sin kampanj).
- Har blivit lika tydliga som Moderaterna när det gäller bekämpningen av brottsligheten.
- Har den absolut bästa utrikespolitiken med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter (inte folkrätten), den mest USA-vänliga politiken och förespråkar ett Nato-medlemskap.

Nackdelar med Folkpartiet:
- Feminismen och kulturradikalismen, främst representerad av Birgitta Ohlsson.
- Sämst EU-politik bland borgarna eftersom Folkpartiet är fullständigt oförmöget att se nackdelar med EU såsom protektionistisk handelspolitik och omogen utrikespolitik. Cecilia Malmström som startat uppropet mot Europaparlamentets två säten är dock ett mycket bra undantag.
- Familjepolitiken är alltför förmyndaraktig och inriktad på förskolor. Staten ska inte styra föräldrarnas val, varken med morötter eller piskor.
- Jämställdhetsbonus och andra statliga ingenjörskonster.
- Ett fundamentalistiskt bidragskramande där ersättningsnivåer är bland det viktigaste man kan diskutera.
- Går för långt i buggningsfrågan, frågan om religiösa friskolor och statlig datainsamling.

5. Thorbjörn Fälldin på norrlandsturné

Thorbjörn Fälldin har följt med Maud Olofsson på en valturné längs Norrlandskusten.

På frågan om hur alliansen ska hålla ihop nu vilket man tidigare misslyckats med svarar Fälldin: ”- De fyra partierna har agerat mycket klokt och har under två års tid skapat en samsyn i en lång rad politiska sakfrågor. På min tid var en liknande borgerlig allians en politisk omöjlighet, konstaterar Thorbjörn Fälldin.”

Som jag nämnt tidigare godkände Fälldin den nya centerlinjen i kärnkraftsfrågan.

Som vanligt resonerar han klokt: ”Har man provat en argumentationslinje i 30-35 år och bevisligen inte fått en enda ny medlem för det, måste man sätta sig ner och fundera om man inte kan argumentera på ett annat vis, säger Thorbjörn Fälldin.

Det handlar om att ha bra alternativ till kärnkraften först. Sedan kan frågan komma på tapeten igen, menar han.”

Mina tidigare farhågor att Maud Olofsson enbart vill vara modern och strunta i historien kommer något på skam: ”- Man ska ta historien med sig in i framtiden. Det är väldigt viktigt att det är ett stafettlopp det handlar om. Thorbjörn förvaltade stafettpinnen på 70-talet, jag gör det på 2000-talet.”

6. Valet kommer att bli en rysare

Frågeställningarna i SVT:s partiledarutfrågningar har en mycket tydlig vänsterövervikt.

Dessutom vidarebefordrar massmedia Göran Perssons lögner utan någon som helst granskning.

Ett tydligt exempel är Göran Perssons påstående i tv4:s partiledarduell att svenskar arbetar mer än andra i Europa.

Johan Norberg bloggar om lögnen och visar med statistik hur fel Göran Persson har.

Johan Norberg bloggar också om att Myndigheten för skolutveckling har skickat ut ett utbildningsmaterial om socialism till högstadie- och gymnasieskolor.

Men ingenting om de övriga ideologierna. En slump?

Även andra myndigheter går regeringens ärenden.

Trots att arbetsförmedlingen skriver in fler minskar arbetslösheten. Bra va?

”– Vi är styrda av politiska prioriteringar som syftar till att dra ner siffrorna under valåret, säger en källa med central placering inom Ams.”

I övrigt har valrörelsen den senaste veckan dominerats av Folkpartiets klantiga smartskallar som gjort sig skyldiga till dataspionage. Om folkpartister har svårt med moral och etik borde de åtminstone ställa den utilitaristiska frågan: Överväger nyttan kostnaden/risken? Vad får man ut av att spionera på Socialdemokraterna? Och vad riskerar man? Har folkpartisterna gjort en väl avvägd bedömning? Skulle inte tro det. Jag är så trött på alla översmarta genier som genom snabba drag ska lura till sig nya väljare. Är det så här demokratin ska fungera?

Men Lars Leijonborg verkar komma undan genom att halvhjärtat be om ursäkt. Anledningen till att medierna möjligtvis låter honom komma undan med denna, egentligen rätt fåniga skandal, är att svenska journalister är så ovana med att politiker ber om ursäkt.

Socialdemokrater brukar ju istället skylla allt på journalisterna som ställer frågor om skandalerna så att det blir omöjligt att prata politik. Något eget fel har man givetvis inte gjort.

Dick Erixon observerar också att SVT fokuserar 15 minuter av utfrågningen av Folkpartiet åt dataintrångsskandalen medan Göran Persson slipper jobbiga frågor om korruptionsåtal, Anna Sjödins fyllebråk, Lars Danielssons lögner, den dåliga hanteringen av tsunamin, den förre ministern Lövdéns lägenhetsaffärer mm.

Det är också viktigt att komma ihåg vilket parti som står för de flesta skandalerna.

Det gäller, som Dick Erixon påpekar, att plantera nyheterna om skandaler vid rätt tillfälle. Borgerligheten måste bli mindre godtrogna och klantiga.

Socialdemokraterna har i alla tider spionerat på borgarna.

Dick Erixon, har som vanligt, den bästa teorin om dataspionaget.

Med tanke på att många ungdomar anser att stöld av musik och film på Internet är okey är det inget konstigt att de inte förstår problemet med dataspionage. Tröskeln för vad man får och inte får göra har eroderat med tiden i takt med statens utbredning och Internets utveckling. Respekten för äganderätten är undergrävd.

Och så en liten parodi på Sapnetaffären.

Jag har tidigare skrivit om hur mycket smartare Socialdemokrater är.

Den här gången informerade de pressen samma kväll som Fredrik Reinfeldt gjort bra ifrån sig i en tv-intervju. Det gick inte att vänta till på måndagen. Vad säger det om Socialdemokraterna? Men även Socialdemokrater är översmarta och lyckas schabbla bort hela det moraliska försprånget genom att försöka mjölka ut det allra sista av historien. När Marita Ulvskog liknar Lars Leijonborg med en våldtäktsman har man verkligen tappat proportionerna.

Men har FI reagerat på att Ulvskog relativiserar så hemska brott.

Kan också vara viktigt att komma ihåg att Leijonborg faktiskt har skrivit en artikel om att folkpartister faktiskt inte är mer moraliska än socialdemokrater och att han därför vill förändra själva systemet.

Johnny Munkhammar har listat sju skäl till att inte rösta på Socialdemokraterna.

Henrik Alexandersson gör en rolig satir på Socialdemokraternas valslogan ”Alla SKA med, så enkelt är det”.

En ytterligare satir på ”Alla ska med”.

Buffelpersson i egen hög person.

Sagan om Persson och arbetslösheten.

Socialaristokraterna!

CHTV – Sörmlandsresan del 1 – Vingåker - Den store ledarens hemstad.

Göran Greider nämns som oförskämd kritiker av den store ledaren, Birger Schlaug som en skäggig miljökatastrof och Gunnar Helén som en liberal folkfiende.

CHTV - Sörmlandsresan del 2 – Katrineholm.

Carl Bildt nämns som en av konspiratörerna under de svarta åren. Folkets hus tas också upp i ”dokumentären”.

Kina-tv - Sörmlandsresan del 3 - Flen & Stjärnhov.

Annika Billström ljuger – Det blir inga biltullar – det är ett vallöfte.

Jag håller dock i sak med Johan Norberg och Fredrick Federley m.fl. när de vill prissätta utrymmet.

Miljöutrymme har, precis som allt annat, en kostnad.

Knappnytt gör en satirisk partiinformation riktad till ungdomar.

Några små övertramp, men i det stora hela mycket roligt. Dels för att ungdomsinformation alltid ska vara så ytlig, flashig och trendig (som om ungdomar inte klarar av att läsa mer än två meningar innan de börjar zappa på tv-apparaten). Och dels är presentationerna av partierna väldigt roliga, särskilt Vänsterpartiets, Moderaternas och Folkpartiets.

Och innan man väljer Vänsterpartiet kommunisterna bör man läsa igenom följande information som inte fick plats i projektet ”Om detta må vi aldrig glömma…”.

7. Socialdemokraterna är desperata

Det är också tydligt att Socialdemokraterna börjar bli desperata nu när de börjar flirta med Centerpartiet och Kristdemokraterna för att slippa fångas in i tokvänsterfållan. Men samtidigt som Persson försöker hålla distansen till sina nuvarande samarbetspartners bekräftar han bilden av den splittrade vänsterkartellen.

Några exempel på Socialdemokraternas desperation är några broschyrer som delades ut i Falun den 12 september då Marita Ulvskog gästade staden. I en av broschyrerna räknar Socialdemokraterna ut hur mycket DU förlorar i lön om Moderaternas och alliansens förslag blir verkliga. Om din månadslön är 18 000 får du 80 % a-kassa i 200 dagar vilket betyder 14 400 kr. Efter 200 dagar sjunker a-kassan till 70 % - 12 600 kr. och efter 300 dagar gäller 65 % - 11 700 kr. Sedan blir du tvungen att ta ett jobb där lönen utgör 90 % av A-kassan, vilket blir 10 530.

Var ska man börja? Ja, låt oss börja med frågan hur mycket den långtidsarbetslöse som aldrig har haft ett arbete förlorar? Hur mycket får han eller hon i förhållande till sin tidigare lön som är noll kronor?

Nästa punkt är allvarligare. Socialdemokraterna utgår från dagens system. De är pessimister, de tror inte att det finns någon utväg ur denna massarbetslöshet. Vi kommer alltid att leva med långtidsarbetslöshet. Alliansen är positiva, de tror att ett bättre företagsklimat och bättre incitament utrotar långtidsarbetslösheten och håller nere arbetslösheten till den naturliga arbetslösheten (på ekonomspråk NAIRU). Är man pessimist är det klart att man vill ha kvar 80 % av a-kassan efter 200 dagar. Med andra ord – Socialdemokraterna har gett upp.

Dessutom är det ett feltänk att tro att lönerna sjunker på grund av lägre bidrag och lägre skatter. Om skatterna sänks kommer fler företag att ha råd att anställa. Om skatterna sänks för de som arbetar kommer människor att ha mer i plånboken och kan därmed konsumera mera. Om regelsystemet förenklas kommer fler företag att kunna växa. Ju fler företag som växer desto mer konkurrens blir det om arbetskraften. Och ju större konkurrensen är om arbetskraften desto högre blir lönerna. Men avslutningsvis, lönerna kommer aldrig att stiga realt om inte produktionen via arbete ökar.

Och givetvis står det absolut ingenting om vad Socialdemokraterna vill göra… Men det är ju inget nytt…

8. Investera i sjukvård istället för att avveckla – Stefan Fölster

I valtider blir det många politiska möten. Den 7 september gästade nationalekonomen och Svenskt näringslivs chefsekonom Stefan Fölster Avesta, inbjuden av en lokal lobbygrupp som kräver att stadens lasarett blir ett frisjukhus som får utvecklas på egen hand utan centrala direktiv från Falun.

Fördelen med Stefan Fölsters redovisning är att han studerar sjukvården utifrån. Det vanligaste idag är att studera sjukvården inifrån, dvs. de som studerar vården arbetar också inom vården. Detta kan vara en fördel eftersom de inte bara har kalla fakta, de har också egna erfarenheter. Men om studier enbart görs inifrån är risken stor att forskarna blir hemmablinda. Ibland är det bra med mer färska ögon som kan se nya mönster. Extra befriande är Fölsters lugna och pedagogiska stil kombinerat med en rejäl dos självdistans. Det är inte många som klarar av att skämta om sin egen yrkesidentitet.

Ett exempel på det är historien om prästen, läkaren och ekonomen som spelar golf. När en grupp golfare som spelar före dem tar alltför lång tid på sig blir alla tre irriterade. Men efter att de spelat klart får de veta att gruppen före var blinda. Då fick prästen dåligt samvete och ställde frågan hur han någonsin skulle kunna gottgöra detta. Läkaren fick också dåligt samvete och frågade sig hur han kunde ha en sådan människosyn. Ekonomen däremot, han tittade upp mot himlen och funderade ett litet tag. Sedan sade han: - Vore det inte mer effektivt om de blinda spelade på natten istället?

Nu över till själva föreläsningen som främst utgick från tre punkter:
1. Väntetider och patientflöde (logistik)
2. Systematisk kvalitetsmätning.
3. Personalens tidsanvändning.

1. Vårdtider kostar pengar att administrera. Mindre väntetider ger högre behov av administratörer vilket i sin tur betyder lägre administrationskostnader. Om patienterna snabbare får hjälp via primärvården eller får hjälp av en sjukvårdslots minskar riskerna för återkommande besök på grund av symptom mellan olika remisser. Det är också viktigt att få ett bättre patientflöde för att feldiagnoser ska upptäckas tidigare.

2. För att kunna förbättra en verksamhet krävs en systematisk kvalitetsmätning vilket är något som inte finns idag. SKL och socialstyrelsen har dock påbörjat en sådan kvalitetsmätning, men det är långt ifrån väletablerat. Systematisk kvalitetsmätning är viktigt oavsett driftsform. Upphandlingar av entreprenader måste utföras rätt och ta hänsyn till mer än enbart priset. (Vilket är si och så med dagens upphandlingar). Fri etableringsrätt är bra men ett offertsystem bör införas för att hålla nere kostnaderna. Dryga böter bör tas ut av de som lovar mer än de kan hålla i en upphandling.

3. En stor del av läkarnas tid går åt till sådant som andra yrkeskategorier kan utföra eller som kan datoriseras. Ungefär en tredjedel av det läkarna gör är sådant som läkarna bör syssla med. Dessutom går 50 – 60 % av läkarnas tid åt till icke-patientrelaterade uppgifter.

Ransonering behövs alltid, men ofta kan det bli mindre kostsamt att öppna upp för att beta av vårdköerna.

Fölster varnade också för stora omorganisationer som rycker undan grunden för verksamhetens personal. Det leder till osäkerhet i organisationen, besluten bygger oftast på bristande beslutsunderlag och omorganisationer tar mycket energi och fokus från kärnverksamheten. Kontinuitet är viktigt för att en verksamhet ska bli effektiv. Initiativ ska helst komma underifrån och toppen ska begränsa sin aktivitet till den mest fundamentala planeringen.

Han ifrågasätter också den rådande ideologin att all vård måste centraliseras för att vara effektiv. Detta finns det inga vetenskapliga belägg för, snarare visar vetenskapliga studier på motsatsen. Enligt vårdförbundets tidigare ordförande Eva Fernvall är det ungefär 7 % av den totala vården som är så högspecialiserad att den måste koncentreras till ett stort centralsjukhus. Andra verksamheter kan ha storskalsfördelar men behöver inte koncentreras till ett centralsjukhus utan kan vara utspridda på mindre sjukhus. Det är inte geografin som ska styra utan utbud och efterfrågan. Planekonomi har testats och det har aldrig fungerat.

Ett positivt exempel är Jönköpings landsting som styrs av Socialdemokraterna. Där gör man systematiska kvalitetsmätningar och bygger upp verksamheten på Toyotamodellen som går ut på att finna grunden till ett problem genom att ställa fem olika frågor – Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? När Toyota började sin produktion av bilar var det viktigt att varje arbetare kunde stänga av produktionen om det var något fel på maskinen. Arbetaren skulle känna ett ansvar att försöka ta reda på felet. Denna attityd bör även införas inom landstingsverksamheten.

9. Planerad kommunikation

Under valrörelsen har jag jobbat hårt med att marknadsföra och få ut Centerpartiets budskap i Avesta kommun. Inför valrörelsen läste jag boken ”Planerad kommunikation” av Peter Erikson och några av lärdomarna därifrån kommer jag att redovisa här.

Extern kommunikation

Författaren är skeptisk till vad annonser kan ge i förhållande till kostnaden: ”Annonser är inte bara dyra, utan de har också förlorat i trovärdighet hos en trött allmänhet.”

Annonser ska enbart betraktas som ett stöd till viktigare marknadsföringsinsatser. De viktigaste metoderna för att skapa intresse är att träffa människor antingen utanför någon livsmedelsaffär (eller någon liknande plats) eller också via ett annonserat möte där man i förväg bjuder in vissa grupper till diskussion.

Annonser kan också vara bra när man vill skapa associationer till ett visst parti. Om man vill att väljaren ska tänka på Centerpartiet när de hör ordet företagande kan det vara en bra idé att använda sig av annonser. Men då måste man verkligen undvika innehållslösa floskler.

Att skapa starka varumärken är lika viktigt för företag som för partier och det är samma lag som gäller för båda former av verksamheter: Det tar väldigt lång tid att utveckla ett tydligt varumärke som skapas via en sammanhållande berättelse. Men det kan gå väldigt fort att rasera varumärket. För att förstå vikten av varumärken citerar jag Erikson: ”Många val handlar i stor utsträckning om att minimera risker och därmed känna trygghet både före och efter beslut,” och: ”Att minska kundens upplevda riskexponering vid sitt val är en viktig faktor i arbetet med varumärkesfrågor.”

Något man måste tänka på när man bygger ett varumärke är att inte föra ut för många budskap och undvika att bolla med för många olika teman. Helst ska det vara tre eller fem teman som budskapen ska kretsa kring. I sammanhanget är det viktigt att budskapen inte spretar åt olika håll vilket länge har varit Centerpartiets problem. Väljaren får ingen sammanhållen syn på Centerpartiet mycket på grund av att det saknas en grundlig och sammanhållen identitet hos partisterna.

När undersökningsföretaget Quickwise frågar konsumenter vilka avsändare de litar mest på blev resultatet:

1. Oberoende experter
2. Experter i vänkretsen
3. Vänner
4. Företagets eller partiets hemsida
5. Artikel i tidning
6. Försäljare, dvs. politiker
7. Annonser
8. Direktreklam
9. Tv-reklam
10. Chat och Internet
11. Kändisar

Andra undersökningar visar också att radio- och tv-debatter har en väldigt stor verkningskraft. En annan intressant kanal är ett elektroniskt nyhetsbrev som tillåter allmänheten att teckna prenumeration. Kostnaden är låg och är intresset lågt är det bara att lägga ned projektet. Bloggar kan också vara intressant särskilt för yngre väljare.

Intern kommunikation

Den främsta orsaken till att rykten uppstår är att kommunikationen inte fungerar. Rykten är en mycket effektiv förstörare av varumärken. Därför är det viktigt att tydligt kommunicera med sina medlemmar. Maud Olofsson har nämnt att 20 % av tiden ska ägnas åt interna möten och 80 % åt externa möten. Det kan nog vara riktigt, men det är viktigt att betona att medarbetarna och medlemmarna är tillräckligt stärkta med argument, fakta och förklaringar till varför det ser ut som det gör. Den främsta marknadsföringsmetoden är Word-of-mouth och för att lyckas med den metoden måste partiet ha ambassadörer som tror på sitt parti. De främsta ambassadörerna är givetvis medlemmarna och därför måste mycket fokus ligga på att kommunicera med medlemmarna.

Viktiga politiska områden

TEMO redovisade våren 2005 vilka samhällsområden som var viktigast när de ska bestämma vilket parti de ska rösta på:

1. Hälso- och sjukvård
2. Sveriges ekonomi
3. Sysselsättningen
4. Äldreomsorgen
5. Skola/utbildning
6. Barnomsorgen

Många senare undersökningar har visat att jobben varit viktigast. Jämställdheten är helt passé.

10. Nytt på feministfronten

Inför valet kan det för feministkritikern vara bra att få lite vägledning. Därför har jag redogjort för de riksdagskandidater som tar avstånd från feminismen.

I förra nyhetsbrevet. skrev jag glatt att feminismen är på utdöende och att valrörelsen har fokuserat mer på riktiga problem och inte på låtsasproblem. Tyvärr verkar det finnas ett visst utrymme kvar för kultureliten att spä ut sitt manshat på. Skådespelerskan Ingela Olsson försvarar i DN 3/9 manshataren Valerie Solanas som gjort sig känd för att ha försökt mörda Andy Warhol. Ingela Olsson gestaltar Valerie Solanas, författaren till hatboken ”Scum-manifest”, i teateruppsättningen ”Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika” av Sara Stridsberg som sätts upp på dramaten. Som vanligt erbjuds läsaren patetiska ursäkter för Solanas sjuka galenskaper: ”Valerie Solanas var på tvärs mot allt – det är väldigt befriande.” Det kan man säga om Hitler också innan han lyckades få 40 % av tyska folket att rösta på honom. Olsson säger också: ”Manifestet innehåller så halsbrytande tankegångar att det inte går att ta allt på allvar. Det är så extremt att det blir uppenbart att det inte är ett politiskt manifest.” Exakt samma tolkning skulle kunna göras av ”Mein kampf” om det inte varit för den lilla detaljen att Hitler lyckades med sina föresatser vilket Valerie Solanas inte gjorde. Gör Solanas misslyckande henne bättre moraliskt sett än om hon hade lyckats? Eller låt mig omformulera det hela: Hade Hitler varit mindre ond om han hade mördats innan 1933? Hur kan man låta den kulturelit som omfamnar konceptet anti-liv få fortsätta sin destruktiva verksamhet på skattebetalarnas bekostnad? Den som vill se skiten får också betala för det. Jag vill det inte!

På senaste bildningsstyrelsemötet i Avesta kommun fick jag mig en ordentlig tankeställare om alla vackra ord som ramlar ut ur politikers trimmade munnar. När en kommitté eller en interimsstyrelse skulle väljas kom man på att av fem ledamöter var fem ledamöter män. Mycket upprörande givetvis. Så frågan ställdes om det fanns några som var beredda att avsäga sig sina platser (jag kunde inte göra det då jag inte var med bland de fem föreslagna). Efter en liten stund avsade en miljöpartist sin styrelsepost, men sedan tog det stopp. Socialdemokraterna var absolut inte beredda att kompromissa något och därmed inte motståndarsidan. Då fick det bli så att interimsstyrelsen utökades till sju ledamöter så att två kvinnor fick vara med och leka lite. Det här tycker jag är ett typexempel på hur politiker fungerar. Orden som formuleras har ingen betydelse. Premisserna i deras tal leder inte till några slutsatser. Så länge man själv förlorar på det är man inte beredd att sträva efter statistisk jämställdhet. Status och prestige går före allt annat, och sedan är det jag som presenteras som skurken i politiska sammanhang. Politiken är upp och ned vända världen och jag vantrivs.

Phyllis Schlafly påminner oss alla om hur illa det kan gå när feministiska känslohysteriker får bestämma lagstiftningen.

Hon skriver: ”Feminists have created a judicial world in which accusation equals guilt, and the distinction between severe offenses and trivial annoyances is erased.”

Även i USA har feminismen påverkat statsideologin: ”The Violence Against Women Act provides taxpayer funding to feminists to teach legislators, judges and prosecutors the stereotypes that men are batterers and women are victims.”

Det är också viktigt att påminna om amningens betydelse för barn. Nya studier visar att amning gör barn mer stresståliga.

Följ denna intressanta blog som gör parodier på olika partiers valaffischer.

Titta särskilt på FI:s affischer:

Feministisk logik.

Alla är lika mycket värda, men…

En grogg för manshatare.

Män är djur.

FI vill kvotera.

Angående allt tal om diskriminering.

Kalle Strokirk gör en parodi på svensk social ingenjörskonst.

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|