HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Sverige behöver en ny stor berättelse!
 

1. Sälj antifeministiska manifestet mot provision!
2. Anti-feministen
3. Elise Claeson - den första antifeministen som får medialt utrymme
4. Svenskans fulaste ord på F
5. Moderaternas problem
6. Förespråkare för ja till euron har inte gett upp!
7. EU-konventet!
8. Crazy Agricultural Policy
9. Fiffelrisk-kvoten
10. Kvinnor och östrogen

1. Sälj antifeministiska manifestet mot provision!

Kalle Strokirk och Contra erbjuder dig att köpa minst fem böcker för 120 kr. styck för att sälja dessa för 150 kr. styck. Du tjänar alltså 30 kr. per bok. Det blir kanske inte så mycket, men du gör en insats för den goda sakens skull och du får lite kostnadstäckning för det.

För mer information!

2. Anti-feministen

Läs det första, mycket primitiva, numret av Anti-feministen vars grundare och ansvariga utgivare är Kalle Strokirk. Jag medverkar med en artikel om patriarkatsteorins likheter med judekonspirationsteorin. Det här är bara början. Vi har planer på att utveckla tidningen till en riktig internettidning med större nummer.

Ladda hem numret här!

3. Elise Claeson - den första antifeministen som får medialt utrymme

I senaste numret av Svensk tidskrift har Elise Claeson tagit itu med de likhetsfundamentalistiska krafter som tagit över samhällsdebatten både från höger och vänster. Elise Claeson tar avstånd från de ytliga frihetsfeministerna som tror att feminism och liberalism kan förenas. Men givetvis kan man inte både sätta könet och individen främst, man måste helt enkelt välja. Och tror man på liberalismen kan man inte i logikens namn tro på patriarkatet eftersom individens frihet kräver att maktstrukturen inte hämmar individens frihet, alltså måste man använda kollektivistiska metoder för att människor ska bli fria. Men denna emancipation är bara nyspråk för den kollektivistiska ideologins strävanden efter mer statlig makt. Elise Claeson ser sambandet mellan socialdemokratins och feminismens hegemoni. En brist är att hon går lite för långt när det gäller manliga och kvinnliga värderingar. Men ibland måste man överdriva för att uppnå balans!

Läs hennes utmärkta artikel här!

4. Svenskans fulaste ord på F

Svensk tidskrift startade i nr.5, 2003 en tävling om Svenskans fulaste ord. Ambitionen är att gå igenom hela alfabetet. Publicerade inlägg renderar inget pris, enbart äran! Jag har fått äran att i nr. 6, 2003 skriva om F:

"Feminism: Innan F. blev politiskt korrekt och synonymt med jämställdhet fanns det en tydlig definition på vad det var. Idag påstår både vänsterpartister och moderater att de är feminister. När vänsterpartister och moderater är överens om en sak är det fara å färde. Antingen har F. blivit totalt intetsägande eller också är det någon part som ljuger. Tydliga och hederliga definitioner på begrepp, särskilt ideologiska begrepp, krävs för att väljare ska kunna göra ett väl underbyggt val. Det bästa botemedlet mot ett anarkistiskt användande av F. bör vara att inse att det inte är synonymt med jämställdhet utan betecknar en metod, bland flera, för att uppnå jämställdhet."

Svensk Tidskrift

5. Moderaternas problem

Magnus Nilsson skrev i Svensk tidskrift nr. 5, 2003 en artikel om Moderaternas identitetsproblem. Enligt författaren pratar moderater om sådant som de inte borde tala om, exempelvis hemlöshet, vård, skola och omsorg. Nilsson tycker nämligen att vänstern har patent på dessa begrepp. Moderaterna ska tala om frihet, tillväxt, rättsväsende och andra Moderata hjärtefrågor. Magnus Nilssons misstag är främst att han utgår från att partier är intressepartier som nischar in olika sektorer som om partier vore företag på en marknad. Partier ska föra ut värderingar om hur samhället bör se ut, dvs. en ideologi. Sakfrågorna ska härledas från ideologin och ingen annanstans. Image och andra taktiska ytligheter kan aldrig leda till långsiktiga vinster. Jag anser som Bo Lundgren att mjuka frågor som vård, skola och omsorg kräver hårda frågor som ekonomi och tillväxt. Utan hårda frågor inga mjuka frågor. Men det är klart man kan ju som idag tala om mjuka frågor utan att samhället är särskilt mjukt. Men det är hyckleri!

Läs artikeln här!

Jag har svarat Magnus Nilsson men fick tyvärr inte min artikel publicerad. Men de som är intresserade av mina åsikter om Moderaternas framtid och ideologiska kompass kan läsa det här: Moderaternas Framtid!

6. Förespråkare för ja till euron har inte gett upp!

"Ja till euro"-förespråkare har startat en eftervalsorganisation för att antingen ömka valförlusten eller antingen lägga upp en långsiktig strategi för att Sverige ska bli mer öppet och mer integrerad i den övriga världen. Helst ska denna integration ske utan att människor behöver göra avsteg från sina egna kulturer och identiteter. Integration får inte bli liktydigt med kollektivism och homogenitet. Den mest långsiktiga strategin för ett Sverige i Europa är att lära sig av misstagen och göra upp med den socialkonservativa folkhemstanken. Nu när folkhemmet rämnar i fogarna behöver Sverige en ny stor berättelse. Jag föreslår den fria och självägande bonden som brukar istället för förbrukar. Jag ser framför mig den ansvarsfulle förvaltaren som ser världen som sin naturliga hemvist. Därmed inte sagt att den självägande människan inte kan föredra vissa geografiska platser och vissa kulturer framför andra. Avslutningsvis önskar jag mig en grund som bygger på den fria rörligheten och den fria handeln som leder till ökad välfärd både materiellt och andligt.

Komet!

7. EU-konventet!

EU-konventet är på väg att godkännas av EU:s medlemsländer. Hur mycket har folket fått säga till i denna fråga? Om man skulle haft en folkomröstning i en EU-fråga så borde det ha varit om konventet eftersom det är något nytt som dessutom kan jämföras med en ny grundlag. Jag är i stort positiv till konventet men är rädd för att EU kommer att påtvinga medlemsstaterna vissa beslut då det i vissa fall kommer att räcka med en kvalificerad majoritet för att flytta upp en fråga på EU-nivå. Det vettiga vore ju givetvis att enbart frågor som alla EU-länder godkänner flyttas upp på EU-nivå. Och de frågor som ligger på EU-nivå borde beslutas av EU-parlamentet och verkställas av EU-kommissionen. Tyvärr går inte konventet så långt i maktfördelningen mellan EU:s institutioner. Men jag tror ändå att konstitutionen är bättre än den godtycklighet som råder just nu. Den största frågan är hur Tyskland och Frankrike kommer att bete sig i framtiden. Kommer de fortsätta att bryta mot ingångna avtal eller var det enbart en engångsföreteelse? Före eurovalet trodde jag att de andra länderna skulle stå emot länder som Frankrike och Tyskland. Jag kanske var naiv, men jag trodde att visionerna för en gång skull skulle besegra maktbegäret. Frankrikes och Tysklands beteende är ett utomordentligt argument mot EU som projekt. Man ska inte ingå avtal med parter man inte kan lita på. Tyvärr finns vi redan med i EU och hade vi röstat ja till euron hade vi kunnat stoppa idiotin, alla fall den här gången. Men nu är det som det är och vi får leva med de dåliga beslut som EU tagit.

Härmed erkänner jag att jag hade fel angående eurons införande i Sverige. Men å andra sidan, att stå utanför betyder fortfarande inte att vi är immuna mot Tysklands och Frankrikes idiotier.

Artikel om EU-konventet

8. Crazy Agricultural Policy

Johan Norberg har i boken "Till världskapitalismens försvar" ironiserat över EU:s jordbrukspolitik och presenterat ett alternativ till CAP:s nuvarande betydelse: Common Agricultural Policy. CAP borde istället stå för Crazy Agricultural Policy. Att som EU subventionera europeiskt jordbruk för att via konstgjord väg hålla igång storskaliga jordbruk är omoraliskt mot U-länder som tjänar mer på frihandel än på en massa bistånd. Gärna bistånd som bygger på principen "hjälp till självhjälp" men först måste I-länderna ta sitt ansvar och avskaffa alla tullar samt avskriva alla skulder för U-länder som satsar på demokrati och på ett stabilt rättsväsende.

Idag håller EU-länderna och många andra I-länder nere tullarna på råvaror medan tullnivån för förädlade produkter är väldigt hög. Med andra ord är det okey för U-länder att sälja frukt till EU, men det är inte okey att sälja marmelad. Och Attac skriker efter mer protektionism och nationell självförsörjning. Jo, man tackar ja!

De nationalistiskt och patriotiskt sinnade debattörer som betraktar EU:s jordbrukspolitik som ett solidaritetsprojekt för småbönder i fattiga EU-länder bör veta att 20 % av de rikaste bönderna får 80 % av allt jordbruksstöd. EU:s jordbrukspolitik är inte ens omfördelning inom EU:s gränser.

Rekommenderad läsning!

9. Fiffelrisk-kvoten

De bedrägerier och allt fiffel som uppdagats under den senaste tiden, alltifrån Skandia till Systembolaget, beror inte enbart på dålig moral, dålig genomlysning och otillräckliga lagar. En kompletterande förklaring är det system vi har i Sverige där Systembolaget har monopol på spritförsäljning samtidigt som staten både är ägaren och den som kontrollerar verksamheten. Detta är en omöjlig situation. Konkurrens och maktfördelning är ett måste för att få till stånd en mer moralisk marknadsekonomi som inte bygger på bluff och båg. Om vi ska få en bra tillväxt i Sverige kan vi inte ha ett samhälle där folk misstror varandra och väljer att gardera sig genom att fuska för egen hand eftersom alla andra fuskar. En sådan negativ spiral är svår att ta sig ur. Korruptionsekonomier är en av de största utmaningarna för världen U-länder. Som tur är har vi inte sjunkit så lågt. När det gäller Skandia är det viktigt att ändra reglerna för försäkringssparande så att det blir möjligt att fullständigt byta bolag ifall man inte är nöjd med sin uppdragsgivare. Att ge ett bolag rätt att låsa in pengar är absurt.

Patrik Engellau förespråkar ett intressant mått på hur stor risken för fiffel är i samhället. Måttet heter fiffelrisk-kvoten. Kvoten bygger på summan av allt herrelöst kapital som finns i samhället dividerat med BNP. Med herrelöst kapital menas kapital som inte har någon direkt ägare som direkt bestämmer över kapitalet. Ett exempel är mellanhänder såsom pensionsförvaltare som förvaltar andras pengar. Därmed behövs det mer medborgarmakt och därmed mer direkt ägande för att minska fiffelrisken.

Läs mer om Fiffelrisk-kvoten här!

10. Kvinnor och östrogen

Kvinnors östrogen och män testosteron har ingen betydelse för kvinnors och mäns beteende enligt feministintelligentian. Jag skulle vilja få en förklaring på varför östrogenbehandling lindrar kvinnors ledgångsreumatism och varför kvinnor utsätts för klimakteriet.

För mer info:

Östrogenbehandling lindrar ledgångsreumatism! och Klimakteriet!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|