HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Egna litterära alster!
 

På den här sidan lägger jag ut noveller, dikter och delar av romaner och debattböcker.

Debattböcker

Utdrag ur ”Vägen till könskrig – Till feminister i alla partier”

Här kan ni läsa ett utdrag och ladda ned min feministkritiska bok "Vägen till könskrig - Till feminister i alla partier".

Lyrik

Tio utvalda dikter ur "Det eviga sökandet efter kontextuell mening"

1. Början och slutet
2. Parasitens signum
3. Kärlekens värde och natur
4. Den långa väntan på stationen
5. Disorienterad
6. Martyrskapets totalitära seger!
7. Ordning på färden
8. Flödet och ögonblicket
9. Du saknas mig
10. Den starka passionens kraft

Noveller

Hem till byn 2030

Novellen handlar om hur bondelivet kommer att te sig om tjugo år. Kommer optimisten eller pessimisten att vinna?

Oikofobia

Novellen bygger på begreppet Oikofobi som lanserats av den brittiska konservative filosofen Roger Scruton. Oikofobi betyder ungefärligen hemmafobi.

Välfärdsspelet

Ett pyramidspel eller en försäkring? Novellen handlar om ett försäkringsbolag som inför ett system där barnen alltid betalar sina föräldrars pensioner. Mannen i hushållet är positivt inställd till denna utomordentliga deal, där pensionsutbetalningarna är bestämda på förväg, men där inbetalningarna kan variera beroende på inkomst. Frugan är dock något skeptisk eftersom hon ifrågasätter det faktum att föräldrarna ingår ett avtal som binder barn och barnbarn sedermera även deras barn osv. Påminner denna historia dig om ett specifikt politiskt projekt?

Upplevelsemaskinen

En novell som handlar om hur ny teknologi kan vittra sönder människovärdet om den används felaktigt. Inspiration till novellen är hämtad från Robert Nozicks tankeexperiment.

Utan själ

En novell om demens, hämnd, självmord och mystik.

Solidaritetens utanförskap

En novell om arbetslöshetens och utanförskapets destruktiva inverkan på människor.

Livsvalet eller livskvalet

En novell som jag skrev till en fantasy/science-fiction tävling. Den bygger upp ett moraliskt val som jag överlämnar åt läsaren att avgöra. Själv har jag givetvis mitt givna svar, men jag vill inte knäppa er läsare på näsan. Om du ställs inför valet mellan att leva ett torftigt liv med vänner och din familj i livet och ett händelserikt liv med dina drömmar uppfyllda utan dina vänner och din familj i livet vad väljer du då? Läs hela novellen som med hjälp av fantasy bygger upp en intressant moralisk story.

Att vara fastlåst i gränslandet

En novell om sorg och glädje.

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|