HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me
Mina favoritlänkar!
Här lägger jag ut länkar till mina favoriter på Internet. Jag har delat upp länkarna i Favoritbloggar, bra tidningar, bra tankesmedjor och bra hemsidor.

Favoritbloggar
 • I hjärtat rebell
  Dick Erixon är en f.d. timbromedarbetare och redaktionssekreterare för Internettidningen Smedjan. Nu är han en fri debattör och en känd bloggare. Han har tidigare varit Centerpartist men är nu positionerad långt högerut och kan betraktas som libertarian/communitarian. Hans blog är mycket läsvärd och han är mycket kontroversiell och politiskt inkorrekt. Det är en befrielse att läsa hans inlägg om USA, George W. Bush, FN, den svenska samhällsdebatten, den svenska borgerligheten mm.
 • Fredrick Federley
  Fredrick Federley var först bland framträdande politiker med en blog. Federley är en av de mest intressanta centerpartisterna i Sverige och han vågar sticka ut hakan och utmana. Står långt högerut och håller federalismens och frihetens fana högt! Kan komma att bli en mycket stor ledare i Sverige.
 • Danne Nordlings blog
  Skatteexperten som arbetar för Skattebetalarna har startat en blog som är inriktad på skatter, offentliga utgifter, politisk teori, aktuell politik, samhällsekonomi och moralfilosofiska frågor. Bra blogg att följa för dem som strävar efter sänkta skatter.
 • Munkhammar.org
  En frihetlig debattör som tidigare arbetade för den ideologiskt försvagade organisationen "Svenskt Näringsliv" men som nu har gått över till Timbro. Johnny Munkhammar har också skrivit boken "Sagan om välfärdens återkomst" där Munkhammar förutspår välfärldsstatens sammanbrott. Påminner lite om Marx deterministiska syn på utvecklingen och ger en lite väl förenklad bild av verkligheten. Men trots detta är Munkhammar något på spåren. Dagens välfärdsstat kommer inte att fungera i framtiden. Höga skatter och en ofantlig sektor kommer att negativt påverka vår framtida välfärd om vi inte gör någonting nu.
 • Kalles elaka bildblog
  Kalle Strokirk har startat en bildblog där han presenterar humoristiska och pedagogiska bilder med politiska och ibland djuplodande budskap. Feminismen är det främsta objektet för hans gliringar.
 • Roland PM
  Den konservative filosofen Roland Poirier Martinsson har startat en blog och ger intressanta tankar om Sverige och USA.
 • Johan Norberg - Liberalism, Capitalism, Globalisation
  Nyliberal/libertarian som på ett underhållande och pedagogiskt sätt förklarar kapitalismens och globaliseringens fördelar. Han är chefsideolog på Timbro och är en av frihetens största vänner. Även då jag anser att han emellanåt blir lite väl endimensionerad då han nästan enbart ser staten som hotet mot friheten. (Självklart är staten en av de största hoten mot friheten, men det finns många andra faktorer som spelar in). Men samtidigt är Johan Norberg duktig på att nyansera när det gäller exempelvis USA och Fox news. Allt som USA och Fox news gör är inte bra, och det för Norberg fram på ett bra sätt.
 • Henrik Alexandersson - Blog, texter och annat
  Frihetsfrontens ordförande följer samhällsdebatten och kommenterar den utifrån ett nyliberalt och frihetligt perspektiv. Går lite väl långt för min smak och är emellanåt lite väl endimensionell, men han är rolig och duktig på att formulera sig. Han visar också att svenska nyliberaler är mer vettiga än amerikanska libertarianer.
 • Moderskeppet - Texter ur ett frihetligt perspektiv
  Även frihetsfronten har startat en blog där nyliberala och libertariana debattörer får framföra sina åsikter. De som medverkar är bland annat Henrik Alexandersson, Henrik Bejke och Hans Engnell.
 • PJ Just nu
  Svenska Dagbladets ledarskribent PJ Anders Linder (plus några andra ledarskribenter) ger snabba och intressanta reflektioner kring samhällsdebatten. Ett bra komplement till Svenska dagbladet i pappersform som av naturliga skäl inte kan kommunicera ut nyheter lika snabbt. Dessutom kan blogformen göra nyhetsförmedlingen mer personlig och aktuell. Friskt vågat av ett tidigare rätt så stelbent tidningsföretag.
 • Neo blog
  Magasinet Neo:s blog ger korta kommentarer om vad som sker i samhället utifrån ett liberalt, teknikvänligt och optimistiskt perspektiv.
 • Enpartistaten
  De två Timbromedarbetarna Maria Rankka och Fredrik Segerfeldt har startat en blog med syftet att granska, dokumentera och kommentera Socialdemokraternas maktmissbruk.
 • Antifeministiskt initiativ
  Två kvinnliga mufare i Västernorrland vågar titulera sig som frihetliga antifeminister. Det är så befriande att se att det finns friska människor i en sjukt feministisk värld. Äntligen vågar några politiskt aktiva personer frontalattackera den destruktiva feminismen som dominerar dagens samhälle så mycket. De intar ett extremt individperspektiv som tyvärr tangerar gränsen till det naiva, men det förlåter jag dem mer än gärna.
 • Emmas afeministiska hörna
  Den första feministkritiska bloggen, den andra om man räknar kvinnobloggen, i Sverige. Emma skriver även om de stora totalitära lärorna vilket också är en viktig uppgift.
 • Ehrenbergs blog
  Kristdemokratens chefredaktör har börjat blogga för att erbjuda kristdemokrater och andra intressenter kommentarer och information från en kristdemokrats synvinkel även under de dagar då tidningen Kristdemokraten inte kommer.
 • Charlie Weimers blog
  Charlie Weimers är förste vice ordförande i KDU och har ett intressant ideologiskt djup med en viss konservativ betoning som saknas i svensk politik. Nu har han också startat en blog.
 • Kulturrevolutionens blog
  Kulturrevolution är en blogg som har för avsikt att utmana den vänsterintellektuella kultureliten i Sverige. Borgerligheten behöver en stark grund att stå på och man ska inte underskatta betydelsen av kulturdebatter. Ur programförklaringen: "Så vad innebär en borgerlig kultursyn? Det är framförallt ett sätt att leva, det är att envist, närmast tjurskalligt, vägra låta någon förvandla människan till ett offer för större sammanhang. Mitt liv börjar i mina tankar och i mina känslor. Du kan inte reducera mig till en del av en samhällsstruktur eller ett statistiskt råmaterial. Människan är så mycket större än så."
 • Förnuftets kalla och oresonliga röst
  Carl Svanberg är en svensk objektivistisk bloggare som tillämpar (eller i allafall försöker tillämpa) Ayn Rands filosofi på svenska samhällsförhållanden. Skriver väldigt mycket bra om USA och varför Sverige har mycket att lära av det landet.
 • Filip Björner
  Objektivisten Filip Björner har startat en blog som till stor del handlar om att bojkotta Google för dess ynkrygghet gentemot Kinas krav på censur.
 • George Reisman
  Ekonomen George Reisman som influerats mycket av Ayn Rands filosofi behandlar, på sin blog, många ekonomiska och politiska spörsmål.
 • Lars Nyborgs blog
  Lars Nyborg är en centerpartist i Värmland som jag lärde känna när jag studerade i Karlstad. Han är trofast och lojal centerpartist med vissa konservativa drag som han tyvärr inte vill kännas vid. När jag var aktiv inom CUF i Värmland pläderade jag enbart för liberalismens välsignelser men har med tiden insett att liberalismen måste kombineras med konservatismen för att fungera.
 • Molon Labe
  Molon Labe är en gruppblogg som på ett seriöst sätt och från ett liberalt perspektiv tar upp vapenpolitik och självförsvarsfrågor.
 • Den lede fi
  En mycket intressant blog som kritiserar feminismen i allmänhet och Feministiskt Initiativ i synnerhet.
 • Lisa Falks blog
  Lisa Falk är en grön socialliberal och centerfeminist. Jag delar stora delar av hennes visioner och politiska idéer men jag delar absolut inte hennes feministiska idéer. Det som gör att jag vill rekommendera denna blog, trots att jag tycker så illa om feminismen, är att Falk är mer saklig och intellektuellt hederlig än många andra feministiska debattörer.
 • Johan Forsells blog
  MUF-ordförande Johan Forsell har en intressant blog där han utmanar sitt moderparti när det gäller avskaffandet av vapenembargot mot Kina samt amnesti för apatiska flyktingbarn. MUF har till och med tagit ställning för att Sverige ska erkänna Taiwan som ett självständigt land. Taiwan som till skillnad från Kina är ett demokratiskt land. Utöver detta ger Forsell statsfeminismen ett par slag vilket alltid är skönt att se. Han är även skeptisk mot Moderaternas nya och mer "mjuka" linje.
 • Annors development
  En debattör som bland annat betonar vikten av att regionalisera och federalisera Sverige.
 • Tidskrift civitas blog
  Forum för den västerländska politiska traditionens klassiska , kristna och humanistiska idéer såsom personalism, naturrätt, subsidiaritet, solidaritet och omsorg om det gemensamma bästa.
 • Jakob E:son Söderbaum
  Jakob E:son Söderbaum är en framstegsvänlig konservativ samhällsdebattör som har rätt så kontroversiella ståndpunkter bland annat om könsroller och Buttiglione.
 • Stockholm Spectator Groupblog
  En nyliberal blog som följer svensk politik och svensk nyhetsförmedling.
 • Margit Gennser - Opposition
  Sveriges svar på Margareth Thatcher har gett sig ut i bloggvärlden och levererar kritiska analyser om EU, EMU, Moderaterna mm. Hon är även ordf. för Medborgare för folkomröstning. Dessutom attackerar hon den principlösa borgerligheten. Bland Gennsers stora meriter finns hennes arbete för ett mer realistiskt pensionssystem där självfinansieringen får ett större utrymme.
 • Bildt kommenterar
  Även före detta partiledaren i Moderaterna har börjat blogga. På denna blogg kommenterar Bildt världsutvecklingen på ett intressant och ingående sett. Bildt har bra koll på världshändelserna och därför kan denna blog vara bra för den som vill hålla sig ajour med det som händer ute i världen. Carl Bildt är dessutom både proeuropeisk och proamerikansk vilket är en ovanlig inställning idag.
 • Stig-Björn Ljunggren
  Stig-Björn Ljunggren är en statsvetare som på sin blog kommenterar det politiska skeendet. Han är svår att placera politiskt då han ibland kan resonera som en socialdemokrat och ibland som en moderat, till och med som en kristdemokrat. Hursomhelst är han mycket skärpt och värd att läsas.
 • Cox and forkum
  En blog som bygger på humoristiska illustrationer och humoristiska och informerande texter om främst politik i utlandet.
 • Jihad i Malmö
  Kristdemokraten och den tidigare kommunpolitikern Hans C. Petterson skriver om islamism och andra antidemokratiska rörelser på bloggen Jihad i Malmö. Han vill få till stånd en debatt om det islamistiska hotet i Sverige vilket är ett initiativ värt att beundra.
 • Hyllengren blog
  En f.d. LUF:are och liberal har startat en neokonservativ blog som beskriver och analyserar världshändelser ur ett neokonservativt perspektiv. En bra fokusering för den som gillar George W. Bush idealistiska utrikes- och säkerhetspolitik.
 • Rummels blog - Democratic Peace
  Rudolph Rummel är professor i statsvetenskap och ledande fredsforskare som visat att två demokratier inte går i krig mot varandra. Rummel har också forskat om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten.
 • Friheten har många ansikten
  Maths Larsson ställde upp som kandidat till ordförandeposten i MUF 2004 och är en frispråkig och pedagogisk politiker som tar bloggandet på allvar. Även då jag anser att MUF valde rätt person kan man inte komma ifrån att Maths Larsson är mycket kompetent och läsvärd.
 • Syskonskap
  En falang inom Kristdemokraterna som kallar sitt projekt för syskonskap har startat en anonym blog. Syskonskap betonar solidariteten över nationsgränserna och är ett intressant projekt inom kristdemokratin, om än lite väl vänsterinriktat. Väl värd att följa men uppdateras dock lite väl sällan.
 • Landgren i Riksdagen
  Den värderingsorienterade kristdemokraten Per Landgren har startat en blog. Kan vara bra att följa om man vill vidga sina vyer något genom att ta till sig resonemang om bland annat etisk beskattning och stamcellsforskning. Det sistnämnda har han skrivit en bok om. Tyvärr har han också skrivit en bok om kristdemokratisk feminism där han försöker bilda en hybrid mellan personalism och feminism. Vad är nästa steg? En hybrid mellan personalism och socialism? Det här med feminism börjar bli löjligt. När ska påven bli feminist?
 • Kvinnobloggen
  Kvinnobloggen har startats av borgerliga kvinnor som är trötta på feministtramset och som nu vill inrikta debatten på jämställdheten. Äntligen några nyanserade debattörer som inser att feminismen är en återvändsgränd och att ordet feminist i politiska sammanhang är lika intetsägande som potatismos. Kan vi äntligen börja diskutera substans nu? Tyvärr finns det lite politiskt korrekt trams kvar såsom att enbart kvinnor diskrimineras och utsätts för orättvisor. Men man kan ju se det som att kvinnobloggen fokuserar på ett politiskt område. Om sådana fall är det godkänt.
 • Lundensis blog
  En liberalkonservativ blog som presenterar något extrema åsikter men som också har väl genomtänkta värderingar.
 • Martin Borgs
  Filmaren, författaren och PR-konsulten Martin Borgs som är mest känd för sin film "1200 miljarder" har startat en blog som dryper av humor, ironi och satir.
 • Federalisten
  Centerpartisten och federalisten Ilan Sadé som tidigare varit ordförande i CHF (nu Centerstudenterna) och som nu är redaktör på tidskriften Rådslag har en intressant blog om ideologi, federalism och kulturkonservatism mm.
 • Tove Lifvendahls blog
  Den tidigare MUF-ordföranden och nuvarande kommunikationsstrategen och debattören Tove Lifvendahl kommenterar aktuella händelser från ett högerperspektiv.
 • Mattias Svensson
  Den extremt nyliberale timbromedarbetaren Mattias Svensson som skriver mycket om Ayn Rand har börjat blogga om alarmism och förmynderi.


Bra tidningar!
 • Contra
  Contra ger ut en papperstidning där undertecknad är skribent. Contra bildades 1974 som en stiftelse av tre idealister som motsatte sig den extrema vänstervridningen från 1968. Inom Contra ryms många allmänborgerliga åsikter, men till stor del kan man betrakta Contra som en liberalkonservativ tidning. Teckna prenumeration du med!
 • Captus
  Captus är en allmänborgerlig Internettidning som kommer ut en gång i veckan. Många av skribenterna ser problemen med den renodlade liberalismen som har ett alltför snävt perspektiv.
 • Magasinet Neo
  Neo är ett nystartat liberalt samhällsmagasin som ska fylla tomrummet efter Moderna Tider. Syftet är att utmana den mentala enpartistaten och att sprida borgerliga värderingar med klass och stil. Teckna prenumeration du med!
 • Smedjan
  En liberal Internettidning där Pernilla Ström och Mattias Svensson turas om att skriva ledare. Det finns mycket bra artiklar att läsa på Smedjan och det finns också några rejäla sänken såsom artiklar om feminismen. Men i stort håller artiklarna en hög kvalitet.
 • Politisk tidskrift
  En centerpartistisk tidning där djupa ideologiska resonemang förs. Kvaliteten skulle dock behöva höjas något mer och den politiska korrektheten borde släppa efter lite. Jag har själv skrivit fyra artiklar i tidningen (bara två finns att tillgå på Internet). Teckna prenumeration du med!
 • Svensk Tidskrift
  Bra balans mellan liberalism och konservatism. Lite väl Moderatlojal emellanåt. Tidskriften var nedlagd under en period men kommer nu att återuppstå.
 • Svensk Linje
  Svensk Linje ges ut av Fria Moderata StudentFörbundet som står för en mycket radikal och liberalkonservativ politik. Tidningen lever efter devisen att det är argumentet och inte åsikten som är viktigast. Svensk Linje når mycket väl upp till sina ambitioner.
 • Axess
  En svensk kulturtidskrift som publicerar skarpa analyser som går bortom det politiskt korrekta.
 • Kristdemokraten
  En tidning som ges ut av Kristdemokraterna en gång i veckan. Jag är väldigt imponerad över att ett så litet parti kan hålla igång en så välredigerad och innehållsrik tidning. Alla partier borde ha en sådan tidning för att skapa en mer levande debatt samt för att informera medlemmar och allmänt intresserade.
 • Blaskan
  Blaskan är en Internettidning där undertecknad själv har bidragit med fyra artiklar plus en intervju. Den stora fördelen med Blaskan är att den vill utmana den politiska korrektheten. De låter inte ideologier sätta stopp för publiceringar utan de tillåter både vänster- och högeråsikter. (De tillåter till och med sådana som mig). Ett minus är att tidningen inte redigeras särskilt bra.
 • National Review
  Startades 1955 av den konservative författaren William F. Buckley. Magasinet blev snabbt ett huvudorgan för konservativa aktivister.
 • Commentary
  En nykonservativ tidskrift som bland annat Ronald Reagan uppskattade. I den tidskriften fann Reagan Jeanne Kirkpatrick som var en hårdför politiker som bevisar att kvinnliga politiker inte behöver agera efter någon s.k. kvinnlig logik a?la Catharinne MacKinnon. Tyvärr krävs prenumeration för att läsa i tidskriften.
 • Reason Magazine
  En liberal tidskrift som är det främsta språkröret för libertarianer. Artiklarna håller en hög klass och reportagen handlar mycket om att illustrera marknadens överlägsenhet att leverera service inom skola och sjukvård. Tidskriften vänder sig till en bredare publik och är mindre akademiskt inriktad än The cato journal.
 • Mensight Magazine
  En amerikansk tidning som fokuserar på mäns problem och intressen. Tidningen tar avstånd från feminismens syn på män som förövare och kvinnor som offer. Tyvärr tenderar tidningen att bli lite väl maskulinistisk, men den är ändå en guldgruva för den som bor i ett feministiskt land som Sverige.
 • Tidningen Kulturen
  En nystartad nättidskrift som kommer att ges ut i pappersformat efter nyår. Ett intressant projekt där kulturen tas på allvar.


Bra tankesmedjor!
 • Captus
  Captus är ett bra initiativ som strävar efter att sprida kunskaper som borgerligt inriktade har mycket intresse av. Om man vill ha en sammanfattning av viktig information för de som vill arbeta för frihetliga tankar är Captus en mycket viktig tankesmedja.
 • Timbro
  Timbro är näringslivets tankesmedja som har stora tillgångar såsom Dick Erixon, Johnny Munkhammar, Johan Norberg, och Mauricio Rojas. Syftet med tankesmedjan är att sprida de frihetliga idéerna för att på lång sikt förända samhället till ett mer liberalt och konservativt samhälle. Timbro ansvarar också för Internettidningen Smedjan.
 • Konservativt Forum
  Konservativt forum är en tankesmedja och portal som strävar efter att stärka den klassiska konservatismen i Sverige. De tar avstånd både från liberalismens individsyn och socialismens kollektivsyn och försöker föra fram ett mindre materialistiskt perspektiv i samhällsdebatten.
 • Eudoxa
  En tankesmedja som analyserar de teknologiska framstegens påverkan på samhället.
 • Civitas
  En kristdemokratisk tankesmedja som inriktar sig på politisk filosofi. Här tas begrepp som personalism, subsidiaritet och förvaltarskap upp till analys. I övriga Europa är kristdemokratin en välkänd och spridd ideologi vilket inte är fallet i Sverige. Om du vill undvika socialismen men ändå inte vill vara nyliberal kan Civitas vara något för dig.
 • Reforminstitutet
  Erbjuder mycket intressanta reformförslag inom skola, vård, omsorg och socialförsäkringssystem mm. Moderaten och frihetskämpen Gunnar Hökmark är samordnare. Mycket nytänkande!
 • Ratioinstitutet
  Utvecklar kunskap om marknadsekonomins processer, frihetens värden och institutioner samt samhällelig dynamik. Institutet har bland annat givit ut en bok om skatter och värdighet som påtalar skatternas effekter på samhällsekonomin samt för en etisk diskussion kring skatter.
 • Den Nya Välfärden
  Den nya välfärden är ett partipolitiskt obundet institut som erbjuder många intressanta och nya lösningar på gamla samhällsproblem som vi möter i Sverige. Fritt från näringslivsintressen (läs Svenskt Näringsliv) och diverse parasiter. Patrik Engellau är en av personligheterna inom Den Nya Välfärden. Väl värd ett besök!
 • Bertil Ohlin Institutet
  En liberal tankesmedja som grundades 1993. Institutets uppgift är att genom forskning och kvalificerad debatt i svensk liberal tradition bana väg för nya tankar och nya frågor.
 • American Enterprise Institute
  Är mer angelägna om att profilera sina forskare än att föra en ideologisk linje. Men det är inte svårt att se att ideologin håller sig inom konservatismens gränser. Tanken bakom verksamheten är att politiker ska ha en mångfald idéer att välja ifrån. En känd medarbetare är Irving Kristol.
 • The Heritage Foundation
  Har en tydlig konservativ linje. Hörnpelarna är fri ekonomi, begränsad statsmakt och starkt försvar. Tankesmedjan strävar efter att påverka det direkta beslutsfattandet i administrationen och i kongressen. Detta sker oftast genom sakfrågeinriktade utredningar med dagsaktuell karaktär.
 • Cato Institute
  Cato Institute tar avstånd från högerns tankar om ett starkt försvar samtidigt som de tar avstånd från vänsterns krav på en reglerad ekonomi. Cato institute är ett utredningsinstitut som bygger på den libertarianska idérörelsen. Är ofta inne på Public-choice teorier. Ger ut tidningen The cato journal.
 • Ayn Rand Institute
  Ayn Rand var en amerikansk författare som flydde från sitt hemland Ryssland efter att kommunismen tagit över makten. Hon utvecklade den väl genomtänkta filosofin objektivismen som är en lära som hyllar egoismen och förkastar altruismen. Filosofin är uppdelad på metafysik - objektiv verklighet, epistemologi - förnuft, politik - kapitalism, etik - egoism och estetik - objektiv skildring. Precis som alla andra tankesystem bygger objektivismen på vissa premisser som tas för givet, vilket gör att objektivismen i sig blir motsägelsefull. En bra bok om Ayn Rands tankar är: Rand, Ayn., Peikoff, Leonard: The voice of reason - essays in objectivist thought by Ayn Rand, The Ayn Rand Library, vol. V, 1989
 • Ludwig von Mises institute
  Institutets syfte är att sprida kunskap om klassisk liberalism och libertariansk politisk teori. Målet är att radikalt förändra det intellektuella klimatet. Ludwig von Mises var en känd nationalekonom inom den österrikiska skolan och Friedrich von Hayek var en av hans lärjungar.
 • Freedom House
  Freedom House undersöker frihetsgraden i världens alla länder och försöker därmed sprida frihet och demokrati.
 • Eagleforum
  En tankesmedja som grundades och domineras av den konservativa sexbarnsmamman Phyllis Schlafly som kommunicerar en gräsrotsbaserad konservatism. Hon har varit framgångsrik i sin politiska kamp genom att bl.a. förhindra den feministiska lagen ERA - Equal Rights Amendment. Hon har också haft en stor betydelse för framväxten av Reaganismen, dvs. lägre skatter, mindre statlig makt och en offensiv utrikespolitik. Hon är lite väl konservativ för min smak särskilt när det gäller invandring där hon är väldigt fientligt inställd till de gränsöverskridanden som mexikanerna gör sig skyldiga till.
 • Intellektuell konservatism
  En amerikansk sida som samlar intellektuella inlägg från konservativa debattörer.
 • Institute for Liberty and Democracy - Hernando de Soto
  Hernando de Soto är ordförande för tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD). Han hyllas av vänstern för att han lyfter upp de fattiga ur fattigdomen och han hyllas av högern för att han för fram betydelsen av äganderätter. Hernando de Soto är en peruansk ekonom som kommit fram till att äganderätter, institutioner samt tydliga spelregler är en oumbärlig grund för att skapa välfärd i fattiga U-länder. Hernando de Soto betonar att ett system med institutioner i ett land inte nödvändigtvis behöver fungera i andra länder. När ett land skapar institutioner och spelregler som är nödvändiga för att med framgång kunna införa kapitalism och marknadsekonomi måste politiker ta hänsyn till den praxis som vuxit fram genom människors sociala relationer. (Jämför med Hayeks resonemang). Institutionerna måste byggas nedifrån och inte uppifrån via sociala ingenjörer. Varje samhälle och kultur har sin attityd och anda som måste komma till uttryck i lagar och spelregler.
 • Issues & views!
  En amerikansk konservativ sida som attackerar "liberalernas" och feministernas och andra kollektiva ismers resonemang om strukturer. Det extra intressanta är att några av dessa konservativa är "afro-americans" som tydligt vill visa att alla svarta inte är exakt lika och tycker exakt lika. Ett axiom må tyckas, men den som följer samhällsdebatten vet bättre.
 • Acton Institute
  Ett institut för religiös frihet där sambandet mellan religion och frihet undersöks. En väl fungerande marknad behöver moral och etik för att fungera friktionsfritt.
 • Foundation for Individual Rights in Education - FIRE
  En amerikansk organisation som slår vakt om yttrandefrihet, individuella rättigheter, religiös frihet, rättsmedvetande, likhet inför lagen, processrättigheter och akademisk frihet.
 • Näringslivets mediainstitut
  Näringslivets mediainstitut strävar efter att höja kvaliteten i svensk media genom att kritiskt granska svensk nyhetsförmedling.


Bra hemsidor!
 • Thomas Sowell
  Thomas Sowell är en svart amerikan som tar avstånd från vänsterns krav på kvoteringar och andra diskrimineringslösningar. Sowell förespråkar marknadsekonomi som en lösning på fattigdom och rasism. Han har också skrivit mycket pedagogiska böcker om marknadsekonomins fördelar. Läs även här!
 • Victor Davis Hanson
  Victor Davis Hanson är en amerikansk militärhistoriker som skriver skarpa analyser om säkerhetspolitiska strategier.
 • Stadsmissionen
  Det finns hemlösa människor i Sverige som inte täcks av statens stora nät. Välfärdsstaten bygger på att det är viktigare att alla betalar skatt för att alla ska få bidrag än att de som har det sämst ställt garanteras en grundtrygghet. Det samhälle som vi har idag bygger på att de särintressen som skriker högst får mest, de som ingen röst har får ingenting. Stadsmissionen gör ett hästjobb för att förbättra situationen för hemlösa och missbrukare. Är inte dessa människor värda en chans till? Eller är de dömda för alltid? Skänk en del av din inkomst till denna organisation som bygger sin verksamhet på ideellt arbete. Själv ger jag varje månad ett bidrag till kvinnojouren Klaragården som inte bygger på det manshat som ROKS sprider.
 • Frihetsfronten
  Frihetsfronten är ett partipolitiskt nätverk för nyliberaler/libertarianer som ger ut tidningen Nyliberalen, håller talarkvällar och ger ut ett nyhetsbrev.
 • Flashback
  En undergroundrörelse vars idé är att tillämpa yttrandefriheten för alla, inte bara för några som passar eliten. Flashback ger ut ett nyhetsbrev som tar upp lite mer udda nyheter.
 • FAJAF
  FAJAF står för "För Att Jag Är Fri" och webmastern är tydligt påverkad av Ayn Rand. FAJAF ger ut ett nyhetsbrev/e-zine med nyliberal anknytning. De vanligasta ämnena är sex och droger.
 • Liberty
  En frihetligt inriktad hemsida som torgför diverse politiskt inkorrekta åsikter om trafik- och kommunikationspolitik (som jag personligen inte delar), försämrad demokratikultur och statens monopolanspråk och utbredning (som jag till stor del delar). Det är främst hans åsikter om feminismen och hans frihetspatos som jag gillar.
 • Warren Farrell
  Den amerikanska författaren Warren Farrell slår hål på myten om patriarkatet som sprids av feminister med diverse prefix. I sin bok "The myth of male power" visar han att patriarkatet är en omöjlighet. En nyttig läsning för oss svenskar som är indoktrinerade i det feministiska tänkandet.
 • Abused men
  Philip W. Cook har sammanställt fakta från både kvalitativa och kvantitativa undersökningar om vissa kvinnors våld mot vissa män i sin bok "Abused men". En nyttig läsning för er som tror att kvinnomisshandeln beror på patriarkatet eller något annat manshatande och konspiratoriskt flum.
 • Emmas Feminina Sida!
  Observera feminina sida! Inte feministiska sida! Det är en befrielse att få läsa texter från någon med förnuftet i behåll. Jag håller väl inte med om allt, men hon har många poänger. Hennes största bidrag i debatten är att kritisera feminismen från ett kvinnligt perspektiv. Många har fått för sig att man måste vara feminist om man är kvinna. Det är lika intelligent som att påstå att man måste vara negroist bara för att man är mörkhyad. Emma vågar vara så pass politiskt inkorrekt att hon påstår att män och kvinnor är biologiskt olika. Usch, vad reaktionärt...
 • Skattebetalarna
  Skattebetalarna är en förening som rakryggad står upp emot högskattestaten när de flesta andra aktörer har vikit ned sig. Danne Nordling är en klippa när det gäller att pedagogiskt förklara varför en platt skatt och ett lägre skattetryck är viktigt för vår välfärd och vår frihet.
 • Allians för Sverige
  Äntligen finns det ett alternativ i svensk politik. Min förhoppning är att detta är början till slutet på partiegoismens högålder efter Fälldinårens konstruktiva år. Skriv på för ett maktskifte i Sverige. Socialdemokraternas samhällsbygge visade sig enbart bygga på luft och pyramidspel.
 • Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten
  Centrum för välfärd efter välfärdsstaten är inriktat på socialpolitiken. Ett intressant projekt där Mauricio Rojas är en huvudfigur.
 • Frihandel
  Ett intellektuellt försvar för frihandel där Johan Norberg är en av nyckelpersonerna.
 • Amerikabrev
  Sprider information om USA för att motverka den antiamerikanism som frodas i det svenska samhällsklimatet. Johnny Munkhammar är en av de inblandade.
 • Svensk-amerikanska föreningens nyhetsbrev
  En förening som har samma syfte som Amerikabrev, dvs. att motverka antiamerikanismen samt föra upp det positiva med USA. Är själv medlem i föreningen.
 • Amerikavänner
  Läs om det positiva med USA istället för den indoktrinering ni får i svensk media. Visa ditt stöd för USA:s insatser för fred och demokrati. Finns även tips för skolarbeten för den som vill bryta mot värderingsnormen inom den svenska skolan.
 • Charlie Weimers
  Charlie Weimers är förste vice ordförande i KDU och har ett intressant ideologiskt djup med en viss konservativ betoning som saknas i svensk politik.
 • Andreas Olofsson
  Andreas Olofsson är förste vice-ordförande i KDU och är en av få politiskt aktiva som vågar sticka ut och försvara USA, särskilt i tidningen Kristdemokraten.
 • Russel Kirk center
  Russel Kirks center informerar om den konservative Kirks liv och arbeten. Russel Kirk ansåg precis som Edmund Burke att civilisationen bara kan utvecklas om det finns ett partnerskap mellan de som levt, de som lever och de som kommer att leva. Denna tankegång tilltalar mig.
 • Centrum för rättvisa
  Har dina rättigheter kränkts? Då kan detta vara sidan för dig. Centrum för rättvisa försvarar individen mot myndigheters övergrepp. Det är de individuella rättigheterna och inte de kollektiva rättigheterna som ska främjas!
 • Margaret Thatcher
  En bra informationssida om Margaret Thatcher som även är känd som järnladyn! Hon har lyckats påverka Storbritanniens politiska utveckling genom sin raka attityd och sin knivskarpa argumentation. Tony Blair är faktiskt en produkt av Thatcherrevolutionen.
 • Ronald Reagan
  Ronald Reagan är en av de få politiker som lyckats sätta sitt politiska avtryck på historien genom att krossa kommunismen, förändra den politiska attityden i USA, infört reaganomics som bygger på utbudsteorin och för att han är en av de få politiker som verkligen förstått att skatteintäkterna inte är statens egendom. Reagan dog 2004 i Alzheimerssjukdom. Länge leve Reagan!
 • Magnus Henreksons hemsida
  Magnus Henrekson är en av mina favoritekonomer i Sverige. En mycket kontroversiell och pedagogisk debattör som vågar tala om sambandet mellan höga skatter och sämre välfärd.
 • Anna Wahlgren
  Den kontroversiella och erfarna niobarnsmodern Anna Wahlgren tar ett konsekvent barnperspektiv i sina artiklar och föreläsningar. Hennes mest kända bok Barnaboken är väl värd att läsa.
 • Kalle Strokirks galna animerade gubbar
  Antifeministen Kalle Strokirk som vågat skriva och ge ut den feministkritiska boken "Antifeministiska manifestet" har en hemsida där han publicerar politiska budskap i serieform. En mycket bra satir!
 • Nattväktaren
  En objektivistisk hemsida där Per-Olof Samuelsson sprider Ayn Rands filosofi i Sverige. Han ger bland annat ut nättidningen "nätnattvaktaren".
 • Marknadskraften
  En nyliberal hemsida som strävar efter att sprida nyliberalismen i Sverige.
 • Roger Scruton
  Den konservative författaren och filosofen Roger Scruton har samlat sina artiklar och böcker mm. på en mycket läsvärd hemsida.
 • Skrivarsidan
  En mötesplats för människor som gillar att skriva och läsa litteratur. Är själv medlem i sammanslutningen.
 • Republikanerna
  Det amerikanska republikanska partiets hemsida. Mycket intressant information om vad som är aktuellt i amerikansk politik.
 • Glenn Sacks
  Radioprataren, kolumnisten och mansrättskämpen Glenn Sacks avslöjar feministiska myter och stöder män som är utsatta för problem och vanmakt.
 • Leonard Peikoff
  Ayn Rands objektivistiska lärjunge Leonard Peikoff har samlat artiklar, radioframträdanden, föreläsningar mm. på denna sida.
 • Nathaniel Branden
  Den f.d. lärjungen till Ayn Rand och psykologen Nathaniel Branden presenterar artiklar, föreläsningar och avslappningsövningar mm. på sin hemsida.
 • Liberala partiet
  Ett nystartat renodlat liberalt parti som inte blandar in några socialistiska värderingar i liberalismen. De försöker, precis som Fria listan, helt och hållet bortse från vänster- höger- skalan genom att påstå att de spelar i en annan division. De är för extrema för min smak, men de behövs för att vrida samhällsdebatten åt rätt riktning.


|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|