HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Frihet som smakar jord
 

Ola Spännar har skrivit en uppsats om Centerpartiets frihetsideologi på Uppsala universitet och finns publicerad på Timbro. Det är en väldigt intressant läsning som tydligt visar varför jag är så begeistrad i Centerpartiet.

Det finns verkligen potential bara man vågar lära sig av det förflutna och hålla sig till ideologin. Det är ATP-striden som tydligast visar hur Centerpartiet är individinriktat och frihetssträvande. 1957 hölls en folkomröstning där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och LO stod för en stor utbyggnad av välfärdsstatens åtaganden, där Centerpartiet stod för frivilliglinjen och där Moderaterna och Folkpartiet valde avtalslinjen. Det gemensamma för ATP-linjen och Avtalslinjen är kollektivismen. Moderaterna hade ännu inte genomgått sin liberala revolution (Gösta Bohman) och Folkpartiet hade just börjat överge sin liberalism för att några år senare ställa sig på Socialdemokraternas expansionspolitiska sida.

ATP-linjen gick ut på att staten skulle stå för pensionsutbetalningarna i förhållande till löntagarens inkomst under en viss period. Avtalslinjen gick ut på att arbetsmarknadens parter skulle bestämma över individernas huvuden. Det var alltså arbetsgivarorganisationen och fackförbundet som skulle bestämma pensionsvillkoren. Centerpartiet föreslog istället en starkare grundtrygghet genom en höjd folkpension och därefter en helt frivillig linje. Det var upp till var och en att bestämma om man ville teckna en privat försäkring, spara i en bostad, ingå avtal med arbetsgivaren eller fackförbundet osv. Jämför denna frihetslinje med Centerpartiets traditionella familjepolitik där alla familjer får en summa pengar, antingen via vårdnadsbidrag eller via ett barnkonto, för att själva avgöra sin barnomsorg.

Det är också intressant att läsa hur Centerpartiet skiljer sig från andra partier genom att införa en annan dimension på den politiska kartan – den icke-materialistiska mot de materialistiskt inriktade partierna. Centerpartiet försökte föra fram de andliga värdena, den frivilliga gemenskapen och miljötänkandet. Centerpartiets decentraliseringspolitik och lokalsamhällestänkande påminner mycket om de kommunitära idéer som på 1980-talet uppstod i USA.

Framförallt var Centerpartiet en gång en stark kraft för att balansera rättigheter och skyldigheter.

Jag ska börja studera Gustaf Jonnergård som betytt mycket för Centerpartiets ideologi för att närmare beskriva fördelarna med Centerpartiet. Gunnar Hedlund och Thorbjörn Fälldin var dessutom mycket inriktade på äganderättsfrågor vilket är helt borta idag. Vad hände 1986?

Läs uppsatsen och inse vilken potential Centerpartiet har.


Tillbaka till Analys av Centerpartiet

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|