HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Maktskifte
 

På 1970-talet skedde en stor förändring i svensk politik. Ulrika Messing har beskrivit förändringen som en statskupp. Med tanke på att Socialdemokraterna hade haft makten i 44 år var det inte så konstigt att det kändes ovant för maktpartiet att släppa ifrån sig makten och härligheten.

Regimskiftet 1976 behandlas i boken ”Maktskifte” där ministrar i de borgerliga regeringarna 1976 till 1982 ger sin syn på maktskiftet. Även andra som på nära håll såg maktskiftet har gett bidrag till boken såsom experter till den dåvarande regeringen, statsvetare och journalister. Emellanåt blir boken något långrandig och upprepande där vissa passager är snustorra och därmed mycket dryga att traggla sig igenom. Men det kompenseras av de engagerande artiklar som bland annat Per Ahlmark och Ulf Adehlsson bidrar med. Dessa bidrag formligen hyllar Thorbjörn Fälldin, även då kritik framförs, som banbrytande statsminister i Sverige. Boken är som sagt ojämn och skulle med fördel ha reducerats med några kapitel som inte ger någon större förståelse av maktskiftet. Vilka dessa artiklar är återkommer jag till senare.

Introduktionen som är skriven av Nils G. Åsling (industriministern som gått till svensk historia som ansvarig för företagsakuten) drar upp riktlinjerna för bokens innehåll. Vad var de politiska och ekonomiska förutsättningarna för de borgerliga regeringarna?

Här följer korta beskrivningar av varje bidrag:

Hans Bergström – Förutsättningarna för regeringen Fälldin I

Ingvar Carlsson – Att regera under den nya författningen

Bertil Fiskesjö – Konstitutionsutskottets granskning av regeringen

Fredrik Sterzel – Regeringarna Fälldin och författningen

Nils Stjernqvist – Parlamentarismen i teori och praktik

Karin Söder – Med regeringsdeklarationen som bas

Håkan Winberg – Kan överheten övervakas?

Ulf Adehlsohn – En regerings fall

Per Ahlmark – Var Fälldin enfaldig?

Hans Albin Larsson – Statsministern och det dubbla korsdraget

Björn Molin – Att regera i koalition

Ingegerd Troedsson – Är strid om talmansposten ofrånkomlig?

Georg Danell – Byggnadsmarknadens avreglering

Göte Ekström – Riksdagsgruppen under regeringarna Fälldin

Gösta Gunnarsson – Statsrådsberedningen under regeringen Fälldin I

Göran Johansson – Samarbete och strid

Carl Axel Petri – Rollen som ”opolitisk” minister

Olof Ruin – Thorbjörn Fälldin som statsminister

Carl Bildt – Det långsamma uppvaknandet – om skiftet i den ekonomiska politiken

Ingemar Eliasson – Arbetsmarknadspolitik i förändring

Ingemar Mundebo – Skattesystemet måste reformeras

Gunnar Söder – Ett ideologiskt mellanspel

Rolf Wirtén – Från Harpsund till Finansdepartementet

Nils G. Åsling – Oljekris i ekonomi och näringsliv

Karin Ahrland – Jämställdhetspolitik steg för steg

Bidragen nedanför gav inte så mycket till kunskapen om maktskiftet 1976.

Karin Andersson – Med invandring och jämställdhet som ansvarsområde

Karin Andersson ansvarade för invandrarpolitiken och jämställdhetspolitiken i Fälldin II.

Claes Elmstedt – Kommunikationernas nyckelroll

Claes Elmstedt var kommunikationsminister 1981-1982 för Centerpartiet.

Olof Johansson – Ett energipolitiskt genombrott

Elvy Olsson – Den förändrade Sverigekartan

Bostadsminister 1976-1978

Ola Ullsten – Tillväxt på miljöns bekostnad håller inte i längden

Jan-Erik Wikström – En kulturpolitik för frihet och mångfald

Utbildningsminister 1979-1981

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|