HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Sammanfattning
 

KARLSTAD UNIVERSITET AVDELNINGEN FÖR STATSVETENSKAP, STVB01
B-UPPSATS 1999-05-28, VT: 1999
Jämförande studie av Centerpartiets partiprogram Fredrik Runebert


Sammanfattning av Jämförande studie av Centerpartiets partiprogram.

Syftet med denna uppsats är att undersöka valda delar av Centerpartiets partiprogram, närmare bestämt partiets människosyn och inställning till försvaret. Min hypotes är att Centerpartiet har blivit mindre konservativa och mer liberala i sin hållning. Den centrala forskningsfrågan är således: Har Centerpartiet blivit mindre konservativa och mera liberala i sin hållning vad gäller människosyn och inställning till försvaret? Den preciserade forskningsfrågan lyder som följer: Vad var Centerpartiets människosyn och inställning till försvaret år 1913, 1959, 1970 och 1990? Dessa årtal har valts ut med tanke på partiets milstolpar. 1913 grundades partiet, 1957 ändrade partiet namn från Bondeförbundet till Centerpartiet, på 1970-talet var partiet som störst (25% som mest), och 1990 utgör det senaste partiprogrammet (Då rapporten skrevs). Prioriterar partiet individualismen eller kollektivismen? Förespråkas ett starkt eller ett svagt försvar? Detta är några forskningsfrågor som ställs för att kunna svara på den centrala forskningsfrågan.

De svar jag fått på mina frågor visar att Centerpartiet har blivit mera liberala och mindre konservativa i sin hållning. Detta på alla områden. Dock något mindre vad gäller försvarspolitiken. Vad gäller kollektivistiska beslut har partiet gått över till mer liberala värderingar. Individen har fått ett större utrymme i partiprogrammen. Staten ska garantera en grundtrygghet, men utöver det ska individerna själva få bestämma över sin tillvaro.

I början av partiets historia präglades politiken av marxistisk retorik. Bönderna betraktades som en utstött klass som behandlades orättvist i jämförelse med stadsbefolkningen. Partiet var ett konservativt intresseparti som ställde upp tio generella krav på förändringar. 1959 kom en vändpunkt i partiets historia. Decentralisering och aktiv regionalpolitik skulle prägla partiets politik. Även miljöpolitiken fick ett större utrymme. 1970 fortsatte denna politik men partiet började förespråka mera statliga ingrepp på marknaden vilket tyder på en tydlig vänstersväng. 1990 års partiprogram liknar mera 1959 års partiprogram. Där avvisas kollektivistiska lösningar klart och tydligt.

Centerpartiet har alltid förespråkat ett starkt försvar men inom landets ekonomiska ramar. 1990 blev partiet mera internationella i sin försvarspolitik och isolationismens dagar var över. Familjen har haft en stor betydelse för partiet, men har luckrats upp över tid. Valfrihet inom barnfamiljer har betonats starkare.


Kommentar 2004-01-28: Valfriheten har dock övergivits inför valåret 2002 till förmån för en rejäl vänstersväng med statlig familjeplanering. Jag har skrivit en artikel om detta här:

Mer Socialism Än Borgerlig Politik Inom Centerpartiet!

Thorbjörn Fälldin har alltid varit noga med att betona valfrihet i barnomsorgen.

Recension på Rikstingstalen


Inledning

Tillbaka till Analys av Centerpartiet

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|